Organisatie

De SMW fungeert als een koepelorganisatie met een vooral bestuurlijke rol om meer samenhang te bewerkstelligen en, gezamenlijk met reeds bestaande en eventueel nieuw te vormen organisaties/stichtingen, invulling te geven aan de ambitie om tot de mooiste museumhavens van Nederland gerekend te kunnen worden.