Nautische Commissie

Museumhaven Willemsoord beschikt over uitstekende faciliteiten in een mooie omgeving en die in stand worden gehouden door vrijwilligers. De Nautische commissie ondersteunt de havenmeester bij het beheer van de haven en de faciliteiten.

E-mail: nc@museumhavenwillemsoord.nl

De Nautische Commissie houdt zich o.a. bezig met:

 • Beoordelen aanvragen voor toelating van schepen en het geven van advies aan het bestuur
 • Monitoren staat van onderhoud aangesloten schepen
 • Advies en vraagbaakfunctie m.b.t. onderhoud/restauraties
 • Beschikbare kaderuimte
 • Tijdelijke ligplaatsen reparatiekade
 • Scheepshelling
 • Informatievoorziening aangesloten schepen

Reparatiekade:
Voor het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke ligplaats aan de reparatiekade naast gebouw 73.  De belangstelling voor een ligplaats voor korte of wat langere tijd is groot. Om zoveel mogelijk schepen te kunnen accommoderen is het van belang om het aanvraagformulier vroegtijdig en zo duidelijk mogelijk in te dienen bij de Nautische Commissie. 

Uitgangpunten gebruik reparatiekade:

 • De kade kan voor een beperkte, vooraf afgesproken periode worden gebruikt.
 • Er moet een plan zijn welke werkzaamheden in die periode zullen worden uitgevoerd.
 • Het schip neemt de nodige maatregelen ter voorkoming dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd (vlot, zeil spannen voor opvang, )
 • Op andere kades dan de reparatiekade is het NIET toegestaan om te slijpen, schuren, lassen, schilderen of andere werkzaamheden waarbij het oppervlaktewater kan worden verontreinigd.
 • Indien de geplande werkzaamheden niet binnen de afgesproken periode kunnen worden afgerond kan verlenging worden afgesproken. Het eventueel toestaan van verlenging is afhankelijk van de beschikbare ruimte in de kadeplanning op dat moment en inzet van de scheepseigenaar gedurende voorgaande periode.

Scheepshelling:

Wilt u met uw schip gebruik maken van de scheepshelling dien dan op tijd het aanvraagformulier in (voorkeursperiode en verwachte tijdsduur), zodat zo veel mogelijk rekening kan worden gehouden met uw wensen.