Home

De Stichting Museumhaven Willemsoord (SMW) stelt zich ten doel de Museumhaven Willemsoord uit te bouwen tot een volwaardig, authentiek complex waar historische schepen worden afgemeerd, (indien nodig) in oorspronkelijke staat worden hersteld, waar maritieme ambachten worden uitgevoerd, en waar het geheel ook als toeristische attractie wordt geëxploiteerd, om daarmee de maritieme identiteit van Willemsoord en Den Helder te etaleren.

Het maritiem-historisch karakter van Willemsoord wordt in belangrijke mate verzorgd door de “ aankleding” met zo’n 30 tot 50 nautische monumenten, en de maritiem-ambachtelijke bedrijvigheid die nodig is om de schepen in goede staat te krijgen en te houden. Om dat doel te bereiken zijn niet alleen aantrekkelijke financiële voorwaarden nodig, maar ook geschikte faciliteiten om de schepen in goede staat te krijgen en te houden, zoals werkplaatsen, en dok- en hellingfaciliteiten. De SMW, daarin voor veel uitvoerende, operationele activiteiten ondersteund door de Stichting Nautische Monumenten (SNM), spant zich in om met name de faciliteiten voor, en voorwaarden waaronder nautische monumenten op Willemsoord kunnen liggen, zo aantrekkelijk te maken dat Willemsoord voor de eigenaars van dit soort schepen een gewilde ligplek is.

Bij de inrichting van de museumhaven wordt gestreefd naar een gezonde diversiteit van nautische monumenten die in principe voldoen aan de volgende criteria:

– De afmetingen dienen in overeenstemming te zijn met de haven- en kade mogelijkheden.
– De staat van onderhoud dient zodanig te zijn dat het schip geen risico vormt voor mens, omgeving en outillage.
– Het vaartuig moet afdoende verzekerd zijn voor WA en tegen wind-, water- en brandschade.
– Het schip, b.v.k. een historisch (ex-) bedrijfsvaartuig, dient een representatief voorbeeld te zijn van, of op enigerlei wijze een aantoonbare en herkenbare relatie te hebben met, een specifiek scheepstype van weleer.
– Bij oude historische bedrijfsvaartuigen moet de relatie met de oude bedrijfsuitoefening zichtbaar aanwezig te zijn.
– Indien het schip historisch is doch niet meer origineel , zal er een serieuze intentie tot restauratie moeten zijn en reëel uitzicht op de benodigde financiële middelen en menskracht.
– Bij voorkeur dienen de schepen actief te zijn geweest in de regio Noordkop van NH en/of de Wadden en dienen te passen in de collectie.
– De toe te laten schepen dienen nadrukkelijk een toegevoegde waarde te leveren aan het maritiem/historische aanzien van de museumhaven en zijn omgeving
– De eigenaar moet zich bereid verklaren de Aansluitovereenkomst te ondertekenen en zich daarmee tevens te conformeren aan de vigerende regelgeving wat onder andere inhoud dat alle schepen van 20 meter of langer of waarvan de l*b*d meer dan 100 m3 bedraagt vanaf 30 december 2018 moeten beschikken over een binnenvaartcertificaat (CvO / CBB ).

WORD OPDUWER VAN MUSEUMHAVEN WILLEMSOORD!

Als opduwer c.q. vriend van Museumhaven Willemsoord levert u een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan en verdere ontwikkeling van deze unieke locatie in Den Helder. U kunt al opduwer worden vanaf € 10,- per jaar. Bedrijven kunnen ons steunen door jaarlijks een bedrag vanaf € 250,- te doneren.

Museumhaven Willemsoord heeft zowel nationaal als internationaal een heel goede reputatie weten op te bouwen. Al het aanwezige nautische erfgoed verdient het om voor het nageslacht behouden te blijven. Om dit te bewerkstelligen, zetten bijna 200 vrijwilligers zich belangeloos in.

Als tegenprestatie voor uw financiële steun ontvangt u van ons:

  • Iedere maand per e-mail een nieuwsbrief over de jongste ontwikkelingen in en rond de museumhaven.
  • Uitnodigingen voor evenementen en presentaties georganiseerd door de Stichting Museumhaven Willemsoord.
  • Een gratis rondleiding over het Willemsoordcomplex.

Meer weten?
Harco Slot (voorzitter)
06-10291246 of harco.slot@gmail.com

 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: