Doelstellingen

Om de Museumhaven Willemsoord naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen en nog aantrekkelijker te maken voor gebruikers en bezoekers, heeft de Stichting Museumhaven Willemsoord de volgende aandachtspunten punten op haar programma staan:

 

 • Bevorderen samenwerking van zowel de bij de SMW aangesloten partijen als de overige gebruikers van Willemsoord, zoals onder andere het Marine museum, Jachthaven Willemsoord, Gemeentelijke Havendienst, Redding museum en diverse commerciële exploitanten.
 • Beheren van goede en veilige voorzieningen in de vorm van kades, een scheepshelling en diverse werkplaatsen.
 • Verstrekken van een ruime bijdrage aan liggelden. Hiermee kunnen deze kosten voor de eigenaar per saldo laag worden gehouden. Deze vergoeding is een beloning voor de bijdrage aan de nautische uitstraling van de museumhaven en daarmee van Den Helder.
 • Mogelijkheden voor extra geldbronnen (onder)zoeken bij bedrijfsleven, overheid, speciale fondsen en particulieren.
 • Bijdragen aan naamsbekendheid van Willemsoord via alle mogelijke middelen.
 • Creëren van goede voorzieningen voor de vrijwilligers en andere gebruikers, zoals kantoorruimtes, douche- en toiletfaciliteiten en een kantine.
 • Mogelijkheden onderzoeken en partijen samenbrengen om tot duurzame energievoorzieningen te komen op Willemsoord-Zuid.
 • Faciliteren van (semi)commerciële projecten, mits deze bijdragen aan een levendige haven, de lokale economie en de instandhouding van oude ambachten.
 • Bieden van goede voorzieningen voor het in de wintermaanden uitvoeren van onderhoudswerk aan schepen van de bruine vloot om dezelfde redenen.
 • Faciliteren van nautische evenementen als botterwedstrijden, stoomdagen, “sail” evenementen, visserijdagen, en dergelijke.
 • Geven van voorlichting en het houden van rondleidingen en rondvaarten, in samenwerking met de VVV.
 • Bevorderen van samenwerking met andere instanties in Den Helder en omstreken om het cultureel erfgoed van Den Helder meer in samenhang te presenteren.