Structuur

SMW aangeslotenen: alle stichtingen

SNM aangeslotenen: alle individuele scheepseigenaren