Mei 2023

NAUTISCH NIEUWS, mei 2023

Razende Bol op helling
In de eerste helft van mei heeft de tjalk Razende Bol voor een zogeheten knip- en scheerbeurt drooggestaan op de helling van Museumhaven Willemsoord. Dagenlang is door de beide eigenaren hard gewerkt om de romp van de tjalk van aangroei te ontdoen en opnieuw te conserveren. Ook zijn enkele reparaties verricht en is het nodige schilderwerk uitgevoerd. Als nieuw is de Razende Bol medio mei weer te water gegaan. De tjalk maakt al enige jaren deel uit van de schepencollectie van onze museumhaven.

Afscheid-bestuursleden-foto-1-1
Foto 1
Foto 2

Afscheid bestuursleden
Pierre Talloen en Jan Manderfeld hebben vele jaren deel uitgemaakt van de stichtingbesturen van onze museumhaven. Pierre zelfs als voorzitter van de Stichting Nautische Monumenten. Zowel Jan (links op foto 1) als Pierre (rechts) zijn als vrijwilliger zeer nauw betrokken bij het reilen en zeilen van niet alleen de museumhaven, maar ook de rest van het Willemsoordcomplex. Op dinsdagavond 2 mei legden beiden in het Schipperscafé officieel hun bestuursfuncties neer in het bijzijn van de bestuursleden van de Stichting Museumhaven Willemsoord en Stichting Nautische Monumenten, als ook tal van oud-bestuurders. Voorzitter Michiel Tegelberg van eerstgenoemde stichting bedankte beide heren voor hun jarenlange inzet. Mede-initiatiefnemer voor het opzetten van een museumhaven op het Willemsoordcomplex, Matthie Vermeulen, prees op zijn beurt de inzet van alle vrijwilligers op de museumhaven. Als dank schonk hij een schilderij van de stoomsleepboot Furie (foto 2), gemaakt door oud-vrijwilliger Rinus Schrieken, in de verwachting dat dit een mooi plekje in het Schipperscafé zou krijgen.

Foto: aangeleverd

Trouwpartij aan boord van reddingboot
Aan de kade van de Korenmarkt in Hoorn hebben op 7 mei om drie uur in de middag Inge Hamers en Hans Berkhout elkaar het jawoord gegeven aan boord van De Zeemanspot. Hans is al jarenlang enthousiast vrijwilliger bij de stichtingen die de reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot in een goede conditie houden. Zijn collega-vrijwilligers vonden het dan ook een goed idee om de huwelijksvoltrekking in zijn toekomstige woonplaats aan boord van de reddingboot te laten voltrekken. De Zeemanspot was speciaal voor dit evenement vanuit Museumhaven Willemsoord naar Hoorn overgevaren.

Foto: Dirk Bruin ©

Dageraad naar Frankrijk vertrokken
Voorzien van zelfgemaakte zeilen is de 17 meter lange tjalk Dageraad op dinsdag 9 mei uit Museumhaven Willemsoord vertrokken (foto). Eigenaar Harry van Dorp gaat samen met zijn vriendin met de in 1896 gebouwde tjalk een reis door België en Frankrijk maken, met Marseille als eindbestemming. Plan is om een jaar over deze reis te doen.

Foto: Dirk Bruin ©

Mijlpaal in restauratie Metje Mourik
Het valt niet zo op maar de omvangrijke restauratie van de Haagenaar Metje Mourik vordert gestaag. Het voormalige vrachtscheepje ligt hiervoor afgemeerd aan de afbouwkade in het Boerenverdriet. Aan boord is al heel wat ijzerwerk verricht. Op 11 mei is met het plaatsen van een nieuwe houten mast letterlijk en figuurlijk een mijlpaal in het restauratieproces bereikt.

Young Solar Challenge mooi evenement
In de Koopvaardersbinnenhaven en onze museumhaven is op zaterdag 13 mei de eerste Young Solar Challenge van dit seizoen succesvol verlopen. In de Young Solar klasse nemen middelbareschoolleerlingen, in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, het met solarboten tegen elkaar op (foto). Dit zijn kleine, door de leerlingen zelf gebouwde boten waarvoor zonnepanelen de energie voor de voortstuwing leveren en die worden bestuurd door één piloot. Winnaar van deze klasse is geworden Scholengemeenschap Bogerman uit Sneek. Verder hebben in de zogeheten RC-Solar klasse eerste– en tweedeklassers (11 tot 13 jaar) met zelfgebouwde, op afstand bestuurbare zonneboten tegen elkaar gestreden. Als winnaar van deze klasse is het Emelwerda College uit Emmeloord uit de bus gekomen. Aan de challenge hebben 25 middelbare scholen uit heel Nederland en één uit Duitsland deelgenomen. Waaronder ook Lyceum aan Zee uit Den Helder. Om de bootjes in en uit het water te krijgen, is gebruik gemaakt van de helling van Museumhaven Willemsoord. Doel van deze races is om jongeren kennis te laten maken met elkaar en met technologie, innovatie en duurzaamheid.

Dek van De Zeemanspot onder handen genomen
Vanaf 15 mei zijn vrijwilligers van de Stichting Instandhouding motorreddingboot De Zeemanspot en Stichting Instandhouding motorreddingboot Dorus Rijkers bijna continu bezig met het opknappen van het dek van de reddingboot De Zeemanspot. De boot is hiervoor rondom in de folie gezet. Na het ontvetten en schoonmaken van het dek is het schuren en slijpen begonnen en zijn corrosieplekken in de primer gezet. Op 30 mei is de eerste pantserlaag aangebracht en de volgende dag de tweede. Nu volgen nog enkele laklagen. Zowel De Zeemanspot als de Dorus Rijkers worden tijdens Sail Den Helder voor rondvaarten ingezet met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Aan boord van De Zeemanspot zijn speciale voorzieningen aangebracht om ook met rolstoelgebruikers te kunnen varen.

Voorlichting over Sail Den Helder
Sail Den Helder belooft dit jaar weer een spectaculair evenement te worden. Dit is één van de statements die zijn gemaakt tijdens een op 23 mei in het Schipperscafé gehouden voorlichtingsbijeenkomst. Volgens medeorganisator Wim Erkelens Cooke komen er 40 tallships, waaronder vijftien van de A-klasse, en circa 175 schepen van het nautisch erfgoed naar Den Helder. Laatstgenoemde vaartuigen meren af langs de Flaneerkade en in de museumhaven, de kleinere zeilschepen in het Natte Dok en de grote tallships langs de Nieuwediepkade en op de Nieuwe Haven. Het Schipperscafé is tijdens het gehele evenement geopend

Noordzee onder stoom tijdens Sail
De stoomsleepboot Noordzee gaat in samenwerking met de Sail Den Helder organisatie tijdens het evenement vaartochten houden. Door de vrijwilligers van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee is de afgelopen maanden hard gewerkt om de 100 jaar oude sleepboot, die per tocht 50 gasten kan meenemen, tip top in orde te krijgen. Hiervoor is vooral veel schilderwerk verricht. Vaartochten zijn te boeken op de site van Sail Den Helder of de site van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee.

Tjalk Antilope op weg naar Den Helder
Na in Greifswald in Noord-Duitsland te hebben overwinterd, heeft Josepha Kempl op 23 april met haar Groninger dektjalk de terugreis naar thuishaven Museumhaven Willemsoord aanvaard. Plan is om daar voor aanvang van Sail Den Helder aan te komen. Deze maand is het 380 kilometer lange Mittelland kanaal gevaren langs Magdeburg, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover en Minden. In laatstgenoemde stad is een korte rustpauze ingelast. Hierna is de laatste 100 kilometer van het kanaal afgelegd. Begin juni zal de reis worden vervolgd over het Dortmund-Ems kanaal, de Ems en de Waddenzee om op tijd de haven van Den Helder te arriveren.

In Memoriam
Opnieuw heeft de museumhavengemeenschap een gevoelig verlies geleden. Op 20 mei hebben wij het droeve bericht ontvangen dat na een kort ziekbed Joop Stessen is overleden. Meer dan twintig jaar is hij als vrijwilliger en lichtschipper nauw betrokken geweest bij de Stichting Historie der Kustverlichting die het beheer heeft over het lichtschip. Joop kwam destijds met het lichtschip in contact door zijn  deelname als amateur telegrafist aan het jaarlijks terugkerende Light House Event (foto). Op de museumhaven sleutelde hij niet alleen met veel enthousiasme op het lichtschip, maar verrichtte hij ook elektrisch installatiewerk in de Medemblikkerloods, op de voormalige mijnenveger Hoogeveen of waar zijn hulp maar nodig was. Joop Stessen is 81 jaar oud geworden. Wij gedenken hem in erkentelijkheid.

Foto’s: Paul Schaap ©, tenzij anders vermeld