Februari 2019

NAUTISCH NIEUWS, februari 2019


Earl of Pembroke blikvanger in museumhaven

Vanaf begin februari ligt er weer een groot zeilschip in de museumhaven afgemeerd. Het is de houten driemaster Earl of Pembroke, een voormalig vrachtschip dat in 1945 in Zweden van stapel is gelopen. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is het schip omgebouwd en uitgerust met een tuigage als ooit op de Endeavour van James Cook heeft gezeten. De Earl of Pembroke heeft inmiddels al in een hele reeks piratenfilms meegespeeld. Het zeilschip ligt aan het begin van de Flaneerkade afgemeerd. Deze foto is genomen vanuit één van de ramen van de bibliotheek.

Pietertje blijft in museumhaven

De 13 meter lange en bijna 3 meter brede zandaak Pietertje is officieel toegelaten tot Museumhaven Willemsoord. De in 1879 op een niet nader bekende werf gebouwde platbodem van Andries Veenstra uit Oosterland op Wieringen ligt in het Werfkanaal afgemeerd. Het ijzeren schip is jarenlang gebruikt voor het transport van zand en wordt voortgestuwd door een dieselmotor.

Grote Noorse delegatie op bezoek

Onder leiding van directrice Martine van Lier van de Stichting Mobiel Erfgoed Centrum heeft een grote Noorse delegatie op donderdag 7 februari een bezoek gebracht aan Museumhaven Willemsoord. Hieronder vertegenwoordigers uit diverse Noorse havens, waaronder Stavanger, Bergen en Trondheim. In het Schipperscafé is het gezelschap door Michiel Tegelberg en Paul Schaap getrakteerd op voordrachten over het bestuur c.q. de opzet en ontwikkeling van Museumhaven Willemsoord. De Noren bleken zeer onder de indruk van alles dat tot nu toe in het Helderse nautisch kwartier op stapel is gezet. Lees ook persbericht.

Reanimatiecursus met nieuwe AED’s

Vrijwilligers van de motorreddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot hebben op maandag 25 februari in het Schipperscafé een reanimatietraining gevolgd, waarbij zij ook hebben leren omgaan met het nieuwe type AED dat voor beide boten is aangeschaft. In totaal hebben vijftien vrijwilligers deelgenomen aan de training die is gegeven door instructeur Frans Verstegen uit Arnhem.

Mastinspectie op Stortemelk

Met behulp van een grote mobiele telescoopkraan is op maandag 25 februari een officiële mastinspectie uitgevoerd op het hiervoor aan de Boerenverdrietsteiger afgemeerde zeilcharterschip Stortemelk. Na de inspectie is nog wat onderhoudswerk uitgevoerd aan de twee torenhoge masten en de tuigage.

Strandreddingboot Jelle-Evert gearriveerd

Op dinsdag 26 februari is de Jelle-Evert uit Makkum in Museumhaven Willemsoord gearriveerd. Het is de voormalige, monumentale motorstrandreddingboot Barend van Spreekens die in 1933 in Katwijk aan Zee is gebouwd door Gebr. Taat. De 10 meter lange en ruim 3 meter brede teakhouten boot lag in Katwijk en in IJmuiden op station en werd toen op een bootwagen met een tractor naar zee gereden. De reddingboot zal de komende tijd voor restauratie uit het water worden gehaald.

Onthulling Oorlogsherinneringskruis op Javazee

Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom (links op foto 1) heeft op woensdag 27 februari in het voorgereddenverblijf van de motorreddingboot Javazee twee gedenkpaneeltjes onthuld ter nagedachtenis aan stoker-olieman Nico Hager (foto 2). Deze marineman was op 28-jarige leeftijd tijdens de Slag in de Javazee met de kruiser Java ten onder gegaan. Het ene paneeltje bevat het in 1950 postuum aan de stoker-olieman toegekende Oorlogsherinneringskruis met bijbehorende oorkonde. Het andere een foto van Nico Hager, een foto van de kruiser Java en informatie over zowel de levensloop van de omgekomen marineman als de Slag in de Javazee. De familie Hager, in de persoon van Marijke Hager-Burgers (rechts op foto 1), de weduwe van Nico’s zoon Gerhard, had de onderscheiding beschikbaar gesteld voor plaatsing aan boord van de Javazee. Lees ook persbericht.

Stoomsleper Noordzee verhaald

Op donderdag 28 februari is de stoomsleepboot Noordzee door de motorsleper GAR verhaald van de Boerenverdrietsteiger naar een prominente plek in het Werfkanaal. De prachtig gerestaureerde stoomsleepboot ligt nu voor het monumentale pompgebouw bij de ingang van het werfcomplex. Daar wordt de komende tjd door vrijwilligers verder gewerkt aan de sleper zodat deze binnenkort weer volledig onder stoom in de vaart kan worden gebracht.

Restauratie Emanuel in volle gang

De eigenaren van de in Emanuel herdoopte klipper Friso hebben ook in februari weer veel restauratiewerk verzet. Het 23 meter lange vaartuig is hiervoor afgemeerd aan de restauratiekade naast Gebouw 73. Zo is onder andere een grote hoeveelheid staal- en klinkwerk verricht op en rond het laadruim van het schip. De Emanuel is in 1898 in Waspik van stapel gelopen.

Stadhuis in kloppend hart museumhaven

Ondanks gloedvolle tegenbetogen door voorzitter Michiel Tegelberg van de Stichting Museumhaven Willemsoord en medeoprichter van de museumhaven Paul Schaap heeft de gemeenteraad van Den Helder toch besloten om het stadhuis in het kloppend hart van Museumhaven Willemsoord te vestigen. De stemming was 21 stemmen voor en acht tegen. Het stadhuis zal worden ondergebracht in Gebouw 66 en Gebouw 72. Volgens wethouder Michiel Wouters kunnen de activiteiten op de museumhaven gewoon doorgang blijven vinden, maar officieel vastleggen wilde hij deze belofte niet.

Werkzaamheden aan de tuigage van de zeilende
handelsvaarder Nordlys in Gebouw 72.

 
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld