1-3-2019 – Nico Hager leeft voort op reddingboot Javazee

PERSBERICHT – 1 maart 2019

DEN HELDER
Aan boord van de motorreddingboot Javazee zijn op woensdag 27 februari, de dag dat ieder jaar de Slag in de Javazee wordt herdacht, door vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom twee paneeltjes onthuld ter nagedachtenis van stoker-olieman Nico Hager. Deze marineman liet op 28-jarige leeftijd aan boord van de kruiser Java het leven en werd hiermee één van 915 marinemensen die in 1942 tijdens de Slag in de Javazee zouden sneuvelen.

Het initiatief om aan boord van het varend oorlogsmonument Javazee twee herinneringspaneeltjes te installeren, is afkomstig van het Helders Historische Reddingboot Collectief. Dit collectief was volgens woordvoerder Wladimir Dobber benaderd door mevrouw Marijke Hager, de weduwe van Gerhard Hager en zoon van stoker-olieman Nico Hager. Zij was op zoek naar een geschikte bewaarplek voor het Oorlogsherinneringskruis dat haar schoonvader in 1950 postuum was toegekend aangezien er in de familie geen kinderen of kleinkinderen zijn aan wie deze onderscheiding kan worden doorgegeven.

Wladimir Dobber: “Voor de installatie aan boord hebben we twee paneeltjes gemaakt. De ene bevat het Oorlogsherinneringskruis en de bijbehorende oorkonde en de andere een foto van Nico Hager, een foto van de kruiser Java en informatie over zowel de levensloop van de omgekomen marineman als de Slag in de Javazee. Nico Hager was in januari 1938 als stoker-olieman aan boord van de kruiser Java geplaatst, die vervolgens in mei van dat jaar vanuit zijn woonplaats Den Helder naar Nederlands-Indië vertrok. Elf dagen na zijn vertrek werd zoon Gerhard geboren, die zijn vader dus nooit heeft gekend.”

De in Museumhaven Willemsoord gestationeerde motorreddingboot Javazee is in 1967, ter gelegenheid van het 25-ste herdenkingsjaar, in de vaart gebracht als tastbaar gedenkteken in Nederland voor alle gesneuvelde marinemensen in de Slag in de Javazee. Om de bouw van deze reddingboot te kunnen bekostigen, was onder dienstdoende en gepensioneerde marinemensen een inzamelingsactie gehouden.