Juni 2019

NAUTISCH NIEUWS, juni 2019


Reddingboten officieel gecertificeerd
Het heeft heel wat tijd en energie gekost, maar het resultaat mag er zijn. Deze maand hebben zowel de Dorus Rijkers als De Zeemanspot hun officiële CVO-certificaat uitgereikt gekregen. Dit betekent dat beide monumentale motorreddingboten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Beide certificaten zijn geldig tot de volgende hercertificering in 2025.


Restauratie Emanuel vordert gestaag

Aan de afbouwkade in het Boerenverdriet gaat de restauratie van de klipper Emanuel onverminderd door. De eigenaren van het 23 meter lange vaartuig hebben de afgelopen maanden veel werk verricht. Het meest opvallende hierbij was het aanbrengen van de dekluiken en de dekzeilen. De Emanuel begint steeds meer op een authentiek vrachtschip te lijken


Torenkranen nu ook rijksmonument
De twee grote torenkranen bij dok 1 en dok 2 zijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel benoemd tot rijksmonumenten. De kraan bij dok 1 stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, die bij dok 2 (zie foto) is een aantal jaren ouder. Deze kraan is echter pas in de jaren negentig op het Willemsoordcomplex geïnstalleerd als vervanger van een omgevallen kraan. Deze had hierbij zoveel schade opgelopen dat reparatie niet meer mogelijk was. Beide kranen zijn gebouwd door Hensen uit Rotterdam.


Zeewier in Medemblikkerloods
Het houten jacht Zeewier is in de maand mei in de Medemblikkerloods geparkeerd. Aan de romp moet gespecialiseerd onderhouds- en reparatiewerk worden uitgevoerd. Tevens zal het jacht als blikvanger fungeren tijdens het Dutch Wooden Boat Festival dat van 5 t/m 7 juli op Willemsoord worden gehouden.


Bomenzaag voor scheepstimmerwerf

Onlangs heeft de scheepstimmerwerf in de Medemblikkerloods de beschikking gekregen over een in Oostenrijk gebouwde bomenzaag. Met deze ruim 8 meter lange zaaginstallatie, die met rails nog verder verlengd kan worden, kunnen bomen met een diameter van 60 centimeter worden gezaagd. De zaaginstallatie vormt een belangrijke uitbreiding van het machinepark van de scheepstimmerwerf op Museumhaven Willemsoord.Speciale brandstof voor opstoken Noordzee

Voor het opstoken van de stoomsleepboot Noordzee wordt niet alleen gebruik gemaakt van een speciale brander, maar ook van zeer milieuvriendelijke vloeibare brandstof. Het betreft GTL, ofwel Gas to Liquids, dat wordt vervaardigd uit aardgas. Verbranding hiervan is schoner dan kolen en diesel en produceert geen zwarte rookwolken. Korte vaartochten worden gemaakt op GTL, terwijl voor langere tochten kwaliteitskolen zullen worden gebruikt. GTL wordt per tankwagen aangevoerd.

GAR op helling

Na een uitgebreide vlakreparatie is het 20 meter lange vrachtscheepje Marius op 16 juni weer van de helling gegaan. Dezelfde dag nog is haar plaats ingenomen door de motorsleepboot GAR van de familie Uitzetter (foto 1). Deze ruim 16 meter lange sleepboot is in 1921 bij werf Rijnstroom in Leiden van stapel gelopen. De GAR wordt voortgestuwd door een 150 pk sterke Werkspoor-motor. Na het nodige onderhoudswerk aan het onderwaterschip te hebben verricht, is de sleepboot op 1 juli weer te water gegaan. (foto 2)

Leerlingen bouwen spitsgatsloep

VMBO-leerlingen van Beroepsonderwijs aan Zee uit Den Helder bouwen in de Medemblikkerloods, onder toezicht van leermeester Bert van Baar, aan een snelle spitsgatsloep. Dit is een 6,58 meter lang en 1,70 meter breed houten vaartuig dat 150 kilo gaat wegen. Gebruikt wordt gemaakt van overnaads multiplex. De bouwtijd bedraagt ongeveer 250 uur.

Sleepboot Noordzee weer onder stoom

Met een speciale brander is op vrijdag 21 juni gestart met het opstoken van de nieuwe ketel van de stoomsleepboot Noordzee. Twee dagen later werd een stoomdruk van circa 8 bar gehaald, waardoor de stoommachine weer in werking kon worden gesteld. Zie ook persbericht. Nadat de stoominstallatie vier dagen later was goedgekeurd door Lloyd’s kon de Noordzee op donderdag 27 juni voor het eerst geheel op eigen kracht naar de Damen-werf varen (foto 1). Nadat de dag daarop 16 ton aan kolen was geladen en de voor de CVO-certificering vereiste slingerproef was uitgevoerd, keerde de Noordzee weer terug naar de museumhaven (foto 2). Foto 2: Ruurd Eijzinga ©

Schepen op bezoek voor Historisch Weekend

De 23-ste editie van het Historisch Weekend heeft naast talloze motorvoertuigen ook enkele tientallen monumentale vaartuigen naar het Willemsoordcomplex in Den Helder getrokken. Hieronder tjalken, aken, botters en sleepboten. Afgemeerd werd in het Werfkanaal (foto 1) en in de Maritieme Binnenhaven (foto 2), die samen Museumhaven Willemsoord vormen. Schepen die bezocht konden worden, waren het in dok 1 opgestelde schroefstoomschip Bonaire, het lichtschip Texel, de stoomsleepboot Noordzee en de gepavoiseerde reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot.

Waddenfonds bezoekt museumhaven

Een 30 personen tellende Waddenfonds-delegatie heeft op vrijdag 28 juni een bezoek gebracht aan het Willemsoordcomplex. Bijzonder was dat tijdens de lunch in restaurant Stoom de stoomsleepboot Noordzee pal voor de deur afmeerde. Aan de restauratie van deze in 1922 gebouwde stoomsleper heeft het Waddenfonds een flinke financiële bijdrage geleverd. Na de lunch kreeg het Waddenfonds-gezelschap een rondleiding over het Willemsoordcomplex. Hierbij werden ook diverse andere projecten bekeken die dankzij gelden uit dit fonds konden worden uitgevoerd.

 

Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld