28-6-2019 – Stoomsleepboot Noordzee vaart weer op eigen kracht

PERSBERICHT – 28 juni 2019

DEN HELDER
De complete restauratie van de monumentale stoomsleepboot Noordzee heeft na ruim 2,5 jaar hard werken een absolute mijlpaal bereikt met het opstoken van de nieuwe ketel en het weer in werking stellen van de stoommachine. Hierna heeft de sleper op eigen kracht een korte vaartocht gemaakt naar de nabijgelegen Damen-werf.

De sleper, eigendom van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee, is bijna 100 jaar oud. Het bijna 23 meter lange vaartuig is in opdracht van de Duitse scheepswerf Blohm & Voss op de naburige werf van Janssen & Schmilinsky in Hamburg gebouwd en in mei 1922 in gebruik genomen. Toen de Noordzee in 1975 voor de sloop dreigde te worden verkocht, ontfermde jachtbouwer Kees Jongert zich over de sleper en bracht deze na een uitgebreide restauratie weer in de vaart. Na diens overlijden, in 2010, werd de stoomsleper ondergebracht bij de Stichting Stoomsleepboot Noordzee en kort daarop in Medemblik opgelegd.

Eind 2016 besloot het bestuur van deze stichting de sleper naar Museumhaven Willemsoord in Den Helder te verhalen, waar door een enthousiaste groep vrijwilligers de complete restauratie ter hand werd genomen. Bijna alle hiervoor benodigde werkzaamheden zijn in deze museumhaven uitgevoerd. Om het restauratieproject te kunnen bekostigen, werd ook gestart met fondsenwerving. De grootste klus was het vervangen van de afgekeurde stoomketel en het opnieuw aansluiten van een andere door de Stichting aangekochte ketel. Verder werden alle systemen overhaald en de romp, het dek en het dekhuis geconserveerd.

Maar een absolute mijlpaal werd dit jaar in het weekeinde van 21 t/m 23 juni bereikt toen met een speciale brander de nieuwe ketel onder stoom kon worden gebracht. Op zondagavond werd een druk van 8 bar bereikt en kon de Compound stoommachine, na ruim acht jaar te hebben stilgestaan, weer in werking worden gesteld. Deze in 1922 door Blohm & Voss gebouwde stoommachine drijft de schroef aan. Bijzonder is dat voor het opstoken milieuvriendelijk GTL brandstof is gebruikt.

Op donderdagmiddag 27 juni konden de trossen los, waarna de Noordzee geheel op eigen kracht van Museumhaven Willemsoord naar Damen Shipyards Den Helder voer voor het doen van een slingerproef. Bestuurslid Paul Schaap van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee: “De afgelopen 2,5 jaar is door de groep vrijwilligers een fantastische prestatie geleverd. Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan de diverse fondsen, organisaties, bedrijven en donateurs die de restauratie financieel mogelijk hebben gemaakt, alsmede aan allen die onze crowdfundingcampagne tot een succes hebben gemaakt. De komende weken worden nog de laatste puntjes op de i gezet, waarna de Noordzee weer volledig onder stoom het ruime sop zal kunnen kiezen.”

De stoomsleepboot Noordzee begint na een stilstand van bijna negen jaar op eigen kracht aan haar eerste vaartocht. (Foto: SSN)