Maart 2024

NAUTISCH NIEUWS, maart 2024

Klipperaak weer te water
De 27 meter lange en 70 ton wegende klipperaak Catharina van Mijdrecht heeft precies een maand voor onderhoud en inspectie op de helling van Museumhaven Willemsoord gestaan. Op 17 maart is het monumentale vaartuig weer te water gegaan. De Helderse Courant heeft in de editie van vrijdag 15 maart uitvoerig aandacht besteed aan het schip. Hierbij heeft schipper-eigenaar Jos Rodewijk zich heel positief uitgelaten over de faciliteiten van onze museumhaven en de aldaar aanwezige kennis en ervaring ten aanzien van het restaureren en in stand houden van nautisch erfgoed.

EOC weer met schepenbeurs in zee
Middels een persbericht is op maandag 18 maart bekend gemaakt dat EOC Scheepsverzekeringen ook voor de zevende editie van de Traditionele Schepen Beurs weer als hoofdsponsor gaat optreden (zie ook persbericht 18 maart 2024). De beurs die hierdoor EOC-Traditionele Schepen Beurs blijft heten, wordt dit jaar van 8 tot en met 10 november in de Stadshal van theater De Kampanje gehouden. De verzekeraar zal dan weer met een eigen stand vertegenwoordigd zijn.

Bijeenkomst voor aangeslotenen museumhaven
Op dinsdagavond 19 maart is in het Schipperscafé de voorjaarsbijeenkomst gehouden voor de eigenaren van de bij ons aangesloten schepen. Harco Slot, de nieuwe voorzitter van de Stichting Museumhaven Willemsoord, heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zijn maidenspeech te houden (foto). Hierin is hij uitvoerig ingegaan op de bedreigingen en kansen die er zijn voor de museumhaven. Aansluitend hebben de aanwezige scheepseigenaren onder het genot van een drankje nog een uurtje elkaar kunnen bijpraten.

Lichtschip in het zonnetje gezet
In het regiokatern van de Helderse Courant van donderdag 21 maart is het lichtschip Texel en haar uit vrijwilligers bestaande bemanning uitgebreid in het zonnetje gezet.
Met een grote foto op de voorpagina en een paginagroot artikel in het binnenwerk hebben voorzitter Sjaak Vrieling en penningmeester Henk Mosk van de Stichting Historie der Kustverlichting in een interview gemeld dat de bakens worden verzet en dat de promotie op een andere manier vorm gaat krijgen. Hierbij zullen meer elektronische hulpmiddelen worden ingezet.

Onthulling Molukken monument
Op het grote plein bij de Dukdalf op het Willemsoordcomplex is op donderdag 21 maart onder grote belangstelling het zogeheten Molukken monument onthuld. Dit ter nagedachtenis van de 31 Molukse marinemannen die 73 jaar geleden, eveneens op 21 maart, samen met hun familie naar Nederland zijn gekomen om zich vervolgens in Den Helder te vestigen. Het gedenkteken is in de mechanische werkplaats van Museumhaven Willemsoord door meesterlasser Peter Jonas uit cortenstaal vervaardigd. Het is opgebouwd uit tal van symbolen, waaronder de boot waarmee de reis naar Nederland is gemaakt, een reiskoffer, een wapenschild, speren en zwaarden, alsmede een kaartje van de Molukken en de namen van de 31 betrokken families. Het gedenkteken draagt de naam Berani.

Foto 1: Froukje Blaauw ©
Foto 2: Froukje Blaauw ©

Veel donaties op netwerkbijeenkomst
Na een welkomstwoord van voorzitter Harco Slot van de Stichting Museumhaven Willemsoord heeft onze op vrijdag 22 maart gehouden halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst bijna geheel in het teken gestaan van een aantal gulle gevers. Zo heeft Arnold Verhoeks namens de Lionsclub Den Helder twee cheques van elk 850 euro uitgereikt voor de restauratie van respectievelijk de stoomsleper Y8122 (foto 1) en Westwalbotter RD28. Hierna heeft voorzitter Siete Krist (foto 2) van Stookerskoor Den Helder op zijn beurt een cheque van 500 euro uitgereikt aan de Stichting Y8122 en Paul Schaap, namens de Stichting Helder Licht, cheques van elk 500 euro aan vertegenwoordigers van de Stichting Y8122 en de Stichting Stoomsleepboot Noordzee. Tot slot heeft Pierre Talloen nog een bedrag van 200 euro gedoneerd voor de restauratie van de Y8122. Op deze stoomsleper is men onlangs gestart met een groot vlampijpvervangingsproject waarmee een grote investering is gemoeid (zie ook persbericht 25 maart 2024).ep

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4: Harco Slot ©

Opruimdag in museumhaven
Meer dan twintig vrijwilligers hebben op zaterdagmorgen 23 maart in onze museumhaven deelgenomen aan onze eigen Opruimdag die gelijk met de landelijke Opschoondag is gehouden. Er is druk gepoetst en opgeruimd in het Schipperscafé (foto 1), de mechanische werkplaatsen (foto 2), de opslaglocaties en de Medemblikkerloods (foto 3). De helling was eerder al onder handen genomen. Na gedane arbeid hebben alle helpers genoten van een gezellige, gezamenlijke maaltijd in de Medemblikkerloods (foto 4).

Nieuwe mast krijgt vorm
Afgelopen maand heeft Ruurd Eijzinga op de helling van de museumhaven stug doorgewerkt aan de nieuwe mast voor zijn Groninger tjalk Frouke. Zoals eerder gemeld heeft de boom waaruit de 18 meter lange mast wordt vervaardigd, eerst drie jaar in het water gelegen. Het larikshout is hierdoor nu  voldoende zacht om te kunnen worden gezaagd en bewerkt.

Foto: Denise Meuwese ©
Foto: Denise Meuwese ©

Dombo weer van start met asverstrooiing
Medio maart is door de vrijwilligers van de Stichting Y8122 alles in gereedheid gebracht om op 18 maart met de motorsleepboot Dombo weer een eerste asverstrooiing te kunnen doen. Deze is inmiddels bij droog weer en een matig zonnetje buitengaats uitgevoerd. Daarnaast wordt nog steeds hard gewerkt aan de ketel van de stoomsleper Y8122, waarvan ondertussen weer enkele oude vlampijpen zijn verwijderd.

Première Willemsoord documentaire
Onder grote belangstelling is op maandagmiddag 25 maart in het Schipperscafé de aflevering van de televisiedocumentaire die Willemsoord als onderwerp heeft, officieel in première gegaan. Deze documentairereeks, getiteld Gebruikte Stenen, is in opdracht van NH Media gemaakt door Bureau Beeldland en telt acht delen. In voornoemde aflevering vertelt Paul Schaap namens de Stichting Museumhaven over een viertal monumentale gebouwen en de dokken op het complex, Kim Smit over theater De Kampanje en Rik Niks en zijn partner over hun dansschool met lunchrestaurant. De documentaire is op donderdag 28 maart op de regionale televisiekanaal NH uitgezonden, zie https://www.nhnieuws.nl/nieuws/332318/van-napoleon-tot-gemeentebestuur-een-spoedcursus-willemsoord

In memoriam2

In memoriam
Op 28 maart is na een ziekbed op 81-jarige leeftijd Jan Manderfeld overleden. Jan is jarenlang als vrijwilliger actief geweest voor onze museumhaven. En dan met name als bestuurder, maar ook als rondleider. Hier genoot hij altijd van omdat Rijkswerf Willemsoord jarenlang zijn werkterrein was geweest. Op 2 mei 2023 heeft hij als bestuurder officieel afscheid van de museumhaven genomen. Wij gedenken hem in erkentelijkheid.  

Foto’s: Paul Schaap ©, tenzij anders vermeld