Februari 2018

NAUTISCH NIEUWS, februari 2018


Mastenwoud langs afbouwkade

Het bruist alweer enige tijd van de activiteiten op en langs de afbouwkade aan het Boerenverdriet, waar achter elkaar de grote zeilschepen Morgenster, Tecla en Stortemelk liggen. Aan de steiger naast de Morgenster ligt verder ook nog de zeilende handelsvaarder Nordlys. Op alle schepen wordt hard gewerkt om ze voor het komende seizoen weer vaarklaar te krijgen.

Reddingboten op zoek naar handjes

In de maand april zullen de monumentale reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot voor hun periodieke keuring worden drooggezet. Gelijktijdig worden dan de rompen schoongespoten en de onderwatergedeeltes met antifouling behandeld. Waar nodig zullen zinkstukken worden vervangen. De stichtingen die de beide boten beheren zijn nog op zoek naar extra handjes om het benodigde werk te kunnen uitvoeren.

Veel publiciteit voor ketelvervanging

Het verwijderen van de oude afgekeurde stoomketel uit de zeegaande stoomsleepboot Noordzee, op 29 januari jongstleden, heeft in de media veel aandacht gekregen. Zowel lokaal, landelijk als ook internationaal heeft dit een reeks positieve publicaties opgeleverd. Ook op social media was de aandacht voor het project groot. De Noordzee ligt in afwachting van de installatie van de nieuwe ketel weer op haar oude plek voor Theater De Kampanje. Vrijwilligers zijn daar het ketelruim aan het opknappen.

Tweede sleeplier op helling

Ondertussen is op de helling van Museumhaven Willemsoord een tweede sleeplier geplaatst. Deze lier is nodig als extra veiligheid om jachten, die voor onderhoud en reparatie naar de jachtwerf op Willemsoord moeten, veilig uit het water te kunnen trekken. Ditzelfde geldt als de jachten weer te water worden gelaten.

Nieuwe stoomketel Noordzee getest

Bij de firma Cal Trading in Nieuwkoop wordt door diverse vrijwilligers hard gewerkt aan de aanpassingen van de stoomketel uit de drijvende bok Ajax. Deze ketel is bestemd voor installatie in de stoomsleepboot Noordzee. Inmiddels is de ketel met een druk van 16 bar afgeperst. Een test die de ketel overigens glansrijk heeft doorstaan.
Foto: Stichting Stoomsleepboot Noordzee ©

Noordzeebotter op de helling

Het kostte enige moeite, maar uiteindelijk kon toch op zondag 18 februari de Noordzeebotter De Jonge Albert op de helling naast het Schipperscafé worden drooggezet. Het is de eerste keer dat een nautisch monument met een diepgang van meer dan 2,20 meter op de helling is gezet. De Jonge Albert, met 1931 als bouwjaar, is eigendom van Pieter Brons. Het 17 meter lange en ruim 5 meter brede stalen vaartuig is drooggezet voor het uitvoeren van huiddiktemetingen, het conserveren van het onderwaterschip en het aanbrengen van nieuw kimkoelleidingen.

Reddingboten op station

De KNRM heeft eind februari een beroep gedaan op diverse eigenaren van stalen reddingboten om weer actief te worden ingezet. Dit was nodig omdat op diverse stations de rigid inflatable reddingboten met hun waterjets vanwege ijsgang niet meer konden worden ingezet. Vanuit onze museumhaven vertrok om deze reden de Tjerck Hiddes naar Harlingen om daar de stationsreddingboot tijdelijk te vervangen, terwijl de Javazee waar nodig op de Waddenzee werd ingezet.

Boerenverdrietsluis in juli gereed
Volgens Willemsoord-directeur Hans Broekmeulen is de renovatie van de Boerenverdrietsluis inmiddels zo ver gevorderd dat deze in juli van dit jaar weer doorvaarbaar is. Dan zijn de beide stalen damwanden getrokken en de oude deuren gerepareerd. Deze liggen nu nog bij Teerenstra. Gezocht wordt nog naar vrijwilligers om straks de keersluis te bedienen.

Bolschip Aaltje in museumhaven

In het Werfkanaal ligt sinds kort het Groninger bolschip Aaltje. Een 20 meter lang ruim 90 jaar oud zeilend vrachtschip. Deze bijzondere platbodem zal door de Stichting De Wilde Vaart worden ingezet om met groepen jongeren te gaan werken.

In memoriam: Willem Herman de Longte

Op 24 februari hebben wij afscheid moeten nemen van één van de trouwe vrijwilligers van de Stichting Y 8122, eigenaar van de motorsleepboot Dombo Y 8017 en de stoomsleper Y 8122.
Willem Herman de Longte is 73 jaar geworden. Wij gedenken hem in erkentelijkheid.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld