September 2018

NAUTISCH NIEUWS, september 2018


Deuren Boerenverdrietsluis weer terug

Na elders te zijn gemodificeerd en geconserveerd hebben de Jutter en de Gar op vrijdag 14 september de twee sluisdeuren van de keersluis in het Boerenverdriet op pontons naar het Willemsoordcomplex gesleept (foto 1). Hier zijn de deuren tijdelijk horizontaal op de kade geparkeerd (foto 2) totdat ze op een later tijdstip weer in de keersluis kunnen worden geplaatst.
Foto 1: Ruurd Eijzinga ©


Klipper Friso opnieuw op helling

De 23 meter lange klipper Friso is deze maand nog een keer kort drooggezet op de helling van Museumhaven Willemsoord. Dit om de laatste puntjes op de i te zetten voor wat betreft de conservering van het onderwaterschip. Eigenaren Anita Koolhaas en Anne Dekinga hebben besloten de Friso te herdopen in Emanuel, de originele naam waarmee het schip in 1898 in Waspik van stapel is gelopen.

Oude bekende in museumhaven

Medio september is aan de Flaneerkade de voormalige marinesleper Y 8039 Dommel afgemeerd. De motorsleepboot heeft thans Kolham in Groningen als thuishaven. In actieve dienst heeft de Dommel jarenlang assistentie verleend bij het afmeren en ontmeren van marineschepen op de Nieuwe Haven in Den Helder. De huidige eigenaar wil de sleper bij straal- en schilderbedrijf Teerenstra laten conserveren.

Slaapschip in Dok 2

Op het Willemsoordcomplex is deze maand het slaapschip Mare Luna uit Leeuwarden in Dok 2 afgemeerd. Het vaartuig is hier de tijdelijke thuisbasis voor enkele tientallen vakmensen die door Damen Shipyards Den Helder worden ingezet voor specialistische werkzaamheden op schepen van de Koninklijke Marine op de Nieuwe Haven.

Organisatie schepenbeurs ligt op schema

De organisatie van de 3e EOC-Traditionele Schepen Beurs is in volle gang. Naast hoofdsponsor EOC Verzekeringen fungeert de Stichting Ondernemen aan Zee, waarin de Gemeente Den Helder en de Helderse ondernemersverenigingen participeren, ook deze keer weer als co-sponsor. Voor het evenement hebben zich ondertussen al ruim 50 traditionele schepen gemeld die alle in Museumhaven Willemsoord zullen afmeren.

Ankerlier op sleper Dombo geïnstalleerd

Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen is de motorsleepboot Dombo Y 8017 voorzien van een ankersysteem. De hiervoor benodigde lier is door vrijwilligers van de Stichting Y 8122 vervaardigd in de werkplaats op de museumhaven. Ook is een reserve-anker op de sleper geïnstalleerd. Verder is de Dombo net als de stoomsleper Y 8122 voorzien van een Automatisch Identificatie Systeem (AIS).

Media-aandacht voor restauratieproject

De Helderse Courant heeft op donderdag 13 september uitgebreid aandacht besteed aan de restauratie van een houten roeisloep in de Medemblikkerloods. Het werk wordt uitgevoerd door de zwagers Jurgen de Koning en Bart Been uit Julianadorp. De sloep is gevonden in een weiland in Friesland en is afkomstig uit Zweden. Jurgen en Bart worden bij de restauratie van de sloep geassisteerd door Dirk Reitsma en diverse vrijwilligers van de Stichting HD 2. Het is de bedoeling dat de restauratie begin 2019 zal zijn afgerond.

Bijzondere rondleiding over Willemsoordcomplex

Op zaterdagmiddag 22 september is onder de vlag van Stichting Museumhaven Willemsoord een rondleiding gegeven voor een groep van negen gebruikers van scootmobiels. Het was een try-out om te kijken om met deze speciale vervoermiddelen hindernissen als bruggen en dokdeuren kunnen worden genomen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De rondleiders waren Rudi Nieuwenhuijs (foto 1) en Paul Schaap (foto 2).


Tecla wil rond Amerika varen

Komend vaarseizoen wil de voormalige zeilende haringlogger Tecla een poging wagen om het Amerikaanse continent via de Noordwest Passage te ronden. Dit zou in augustus/september 2019 moeten gebeuren. Als dit lukt, zal de zeilreis worden voortgezet naar Kaap Hoorn, zodat uiteindelijk het gehele Amerikaanse continent zal worden gerond. Binnenkort komt de Tecla weer naar de museumhaven om er te overwinteren.

Reddingsbotenvloot naar Lemmer

Eind deze maand is een hele vloot reddingboten vanuit Museumhaven Willemsoord vertrokken naar Lemmer om daar deel te nemen aan de op 28 en 29 september te houden Jaarvergadering van de Vereniging Oude Reddings Glorie. In totaal zouden meer dan twintig oude reddingboten in de haven van Lemmer afmeren, waaronder de Dorus Rijkers, De Zeemanspot, Javazee, Prins Hendrik, Tjerck Hiddes en Cornelis Zwaan. Aan boord van de Dorus Rijkers zijn tijdens het evenement zelfs bruidsfoto’s genomen.
Foto: Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers ©
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld