Maart 2020

NAUTISCH NIEUWS, maart 2020


Klinkwerk aan boeg Emanuel
De afgelopen maanden is door de eigenaren Anne Dekinga en Anita Koolhaas en hun twee kinderen aan de klipper Emanuel veel staalwerk verzet. Hierbij wordt ook regelmatig ambachtelijk klinkwerk verricht. Voor het uitvoeren van dit werk aan de boeg van dit 23 meter lange nautische monument wordt het vaartuig dwars in het Boerenverdriet afgemeerd.

Bezoek aan radiolichtschip Harlingen
Een tiental vrijwilligers van de Stichting Historie der Kustverlichting en beheerders van het in Museumhaven Willemsoord afgemeerde lichtschip Texel hebben op zaterdag 7 maart een bezoek gebracht aan het radiolichtschip in de haven van Harlingen. Dit in 1949 op de werf Philip & Son Ltd in het Engelse Darmouth gebouwde schip wordt eveneens door een groep enthousiaste vrijwilligers in stand gehouden. Het lichtschip, nummer 8, heeft veertig jaar dienst gedaan in de monding van de Thames. Nu fungeert het in Harlingen al jaren als radiolichtschip onder de naam Jenni Baynton.

Faciliteiten helling uitgebreid
Met behulp van een kleine mobiele rupskraan is deze maand een geul gegraven van Gebouw 73 naar de helling. Na eerst de bestrating te hebben opgebroken, zijn in de geul leidingen gelegd voor water, elektriciteit en perslucht. Dankzij deze nieuwe voorzieningen krijgen vrijwilligers bij onderhouds- en reparatiewerk aan schepen op de helling meer armslag.
Foto: Dirk Bruin ©Hollandia 75-ste schip op de helling

Op donderdag 19 maart is de bijna 28 meter lange en 5 meter brede monumentale klipperaak Hollandia drooggezet op de helling van Museumhaven Willemsoord. Bijzonder is dat dit niet alleen het grootste en zwaarste schip op de helling is, maar ook dat het sinds de hernieuwde ingebruikname van de helling, in 2011, het 75-ste schip is. De Hollandia van David Drent staat op de helling voor onderhouds-, reparatie- conserveringswerk aan de romp van het in 1912 gebouwde schip. Zie ook persbericht.
Foto: Ruurd Eijzinga ©


Restauratie Morwenna vordert gestaag

Vanaf eind vorig jaar wordt in de Medemblikkerloods hard gewerkt aan de restauratie van de 15 meter lange Morwenna. Eerst is het houten dek van deze zogeheten cornish logger geheel vernieuwd en vervolgens is een flink aantal nieuwe spanten aangebracht (zie foto). Eén en ander wordt, onder leiding van eigenaar Andreas Lackner, door diverse vrijwilligers uitgevoerd.


Stoomketel Y 8122 opnieuw gekeurd

Na een grondige schoonmaakbeurt is de stoomketel van de monumentale stoomsleepboot Y 8122 gekeurd door een surveyor van Lloyd’s Register Nederland. Hierbij is op maandag 23 maart de ketel met appendages en veiligheden zowel in- als uitwendig grondig geïnspecteerd. Omdat er geen gebreken werden geconstateerd, kon de ketel weer in gebruik worden gesteld. De volgende keuring zal begin 2022 plaatsvinden.
Foto: Arie Schoonbergen ©


Stad Amsterdam heeft weer voormast

De eerst onttakelde klipper Stad Amsterdam krijgt langzaam weer haar oude vertrouwde silhouet terug. In de maand maart zijn de tijdelijke houten opstallen van het dek verwijderd en is de voormast weer volledig opgetuigd. Eerder waren ook al de hoofdmotor en de generatoren aan boord vervangen en extra reparatiewerkzaamheden aan het dek uitgevoerd. Door dit extra werk zal de renovatie van de Stad Amsterdam anderhalve maand langer duren. Waarschijnlijk tot half mei.

Houten Boten Festival 2020

Bert van Baar, organisator van het Dutch Wooden Boat Festival (Houten Boten Festival), meldt dat pas op 1 mei wordt besloten of het evenement wel of niet van 3 tot en met 5 juli op Willemsoord zal worden gehouden. Gaat het gelijk met de Jutterhavendagen georganiseerde evenement niet door, dan is uitstel mogelijk tot september van dit jaar.


Rails bomenzaagbaan gespot

Toevallig op zaterdag 28 maart op de helling gespot het circa 20 meter lange railsysteem bestemd voor de al eerder aangeschafte bomenzaagmachine die in de Medemblikkerloods staat opgesteld.
Steeds meer evenementen afgeblazen
Door de coronacrisis gaan steeds meer evenementen niet door. Hieronder ook de twee speciale vaartochten in april en mei die voor de reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot op de agenda stonden. Ook de op 25 april te houden Nationale Reddingbootdag is afgeblazen.

 

Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld