Juni 2022

NAUTISCH NIEUWS, juni 2022

Luchtopname van stomende Noordzee
Tijdens de terugtocht van Dordt in Stoom zijn met behulp van een professionele drone luchtopnames gemaakt van de stoomsleepboot Noordzee. Dit gebeurde op maandag 23 mei op de rivier de Lek, ter hoogte van Schoonhoven, waar de Noordzee met een vaartje van negen knopen voorbij stoomde richting Vreeswijk. De luchtopnames zijn ook te zien op de homepage van www.stoomsleepbootnoordzee.nl. Een iets uitgebreider filmpje is op YouTube te vinden.

Deelname aan Springplankfestival
Op 2 juni bruiste het van activiteiten op het Willemsoordcomplex. Op die dag is het Springplankfestival gehouden waaraan circa 250 ambtenaren van de gemeente Den Helder hebben deelgenomen. Op allerlei locaties zijn voor hen lezingen en workshops gehouden. Zo ook in het Schipperscafé, het Reddingmuseum en theater De Kampanje. Namens de Stichting Museumhaven Willemsoord heeft Paul Schaap voor een flinke groep ambtenaren een historische rondleiding over het Willemsoordcomplex verzorgd.

Jantina Afina weer op bezoek
Een regelmatige gast in Museumhaven Willemsoord is de monumentale tjalk Jantina Afina uit Dordrecht. Een mooi gerestaureerde tjalk, met een lengte van ruim 24 meter en een breedte van 5 meter, die in 1899 van stapel is gelopen bij Scheepswerf Kroese in Hoogezand. De eigenaar van het robuuste vaartuig verblijft in de zomermaanden meestal meerdere weken in de museumhaven, waarbij hij niet alleen vakantie viert maar ook onderhoudswerk aan zijn vaartuig uitvoert.

Foto: Lyceum aan Zee ©

Kunstwerk in beeldentuin onthuld
In de beeldentuin van Lyceum aan Zee heeft op 2 juni een onthulling plaatsgevonden van een bijzonder kunstwerk dat onder leiding van meesterlasser Peter Jonas in de mechanische werkplaats van de museumhaven is gemaakt door leerlinge Chemène Knol. Met het hiervoor door haar gemaakte schaalmodel had zij een jaar eerder een prijs gewonnen, waarna het ontwerp voor het kunstwerk in het groot mocht worden uitgewerkt.

Foto: Tiny Schaap ©

Walvis in werkplaats
Om de verbondenheid van Huisduinen met de walvisvaart te laten voortleven, is op de hoek Badhuisstraat/H.W.Mesdagstraat een bijzonder kunstwerk geplaatst. Dit bestaat uit een vier ton wegend basaltblok met daarop een uit cortenstaal vervaardigde walvis. Het prachtige kunstwerk is door Peter Jonas in de mechanische werkplaats op de museumhaven vervaardigd (foto). Het idee voor het ruim 2,5 meter hoge kunstwerk is afkomstig van de Vereniging Huisduiner Belang.

Geslaagde Dag van de Muziek
Op zaterdag 11 juni is in Den Helder weer de Dag van de Muziek gehouden. Volgens de organisatoren is dit het grootste amateurmuziekfestival van Europa. Traditiegetrouw is ook het Schipperscafé één van de locaties waar optredens worden verzorgd. Deze keer door respectievelijk Crazy Dwarf (foto 1), Nick Zijp, Amusementsorkest HFC, Sloppy Tom, Koor Onrust (foto 2), Turnstile en Gentleblond.

Foto 1
Foto 2: Pierre Talloen ©
Foto: Leo van Baaren ©

Cruisebezoek op lichtschip Texel
Lichtschip Texel, de blikvanger van Museumhaven Willemsoord, mag zich in een groeiende belangstelling verheugen van passagiers die wekelijks met luxe riviercruisevaartuigen aan de Flaneerkade afmeren. In de avonduren brengen deze mensen dan vaak een bezoek aan het lichtschip, waarbij ze worden opgevangen en rondgeleid door vrijwilligers van de Stichting Historie der Kustverlichting. Dit levert altijd veel positieve reacties op.

Weer drukte op helling
Ook in de maand juni is weer intensief van onze helling gebruik gemaakt. Deze keer door vader Hugo en zoon Stein van Aalderen. Op 6 juni is de bijna 21 meter lange klipper Karin (foto 1) van vader Hugo op de helling getrokken voor het aanbrengen van een dubbeling op de scheepshuid. Op zaterdag 18 juni is dit in 1906 gebouwd zeilschip weer te water gegaan. Een dag later is ook het motorvrachtscheepje De Hoop (foto 2) van zoon Stein op de helling geplaatst. Van dit vaartuig uit 1903 is de schroefas getrokken en het berghout vernieuwd.

Foto 1
Foto 2
Foto: Dirk Droog ©

Sleepboot Truy heeft nieuw stuurhuis
Na het nodige sloop- en andersoortig voorbereidend werk is  Dirk Droog erin geslaagd het nieuwe stuurhuis voor zijn sleepboot Truy aan boord te installeren. De 17 meter lange sleper uit 1938 heeft nu weer haar originele uiterlijk terug. Het verbouwingsproject is in Museumhaven Willemsoord aan de reparatiekade langs het Boerenverdriet uitgevoerd.

Vloerenproject Medemblikkerloods afgerond
Opnieuw is weer een belangrijke stap gezet in het optimaliseren van de Medemblikkerloods, waarin de scheepstimmerwerf van de museumhaven is gevestigd. In april kon al worden gemeld dat de ongelijke vloer in het rechterdeel van de loods was vervangen door betonnen stelconplaten. Deze maand gebeurde hetzelfde in het linkerdeel. De werkomstandigheden zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Foto: Tiny Schaap ©

Belangstelling voor rondleidingen neemt toe
Na twee jaar stilstand vanwege corona neemt de belangstelling voor historische rondleidingen over het Willemsoordcomplex weer toe. Naast een grote groep gemeenteambtenaren zijn in de maand juni een groep oud-leden van de Provinciale Staten rondgeleid, alsmede een 42 leden van de Vereniging Oud Hoorn en 14 leden van de Probusclub Nieuwediep. Voor de komende maanden staan ook weer diverse rondleidingen op de planning. Boekingen voor de rondleidingen kunnen gedaan worden via het Infocentrum van Willemsoord BV, telefoon: 0223-616100.

Zeehondenpup in museumhaven
Op vrijdag 24 juni hebben David Drenth en Canan Babayigit op één van de werkvlotten voor het Schipperscafé een zeehondenpup van naar schatting anderhalve week oud aangetroffen. Omdat er na verloop van tijd geen zeehondenmoeder kwam opdagen en de pup ruim ondervoed leek, werd contact gezocht met het Zeehondencentrum Pieterburen. Deze besloot de nog geen 7 kilo wegende pup op te nemen. Het bleek om een meisje te gaan dat Gretha werd gedoopt.

Foto’s: Paul Schaap ©, tenzij anders vermeld