19-7-2022 Helderse Reddingboten op weg naar Rotterdam

PERSBERICHT – 19 juli 2022

DEN HELDER – Vandaag zijn de motorreddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot uit Museumhaven Willemsoord vertrokken voor een meerdaagse vaartocht naar Rotterdam. Daar zal worden deelgenomen aan een herdenkingsmanifestatie ter ere van de hulpfondsen die in de Tweede Wereldoorlog zijn opgekomen voor de families van buitengaats verblijvende zeevarenden. Daarnaast wordt ook een gedenkteken onthuld.

De beide monumentale reddingboten maken deel uit van het Helders Historische Reddingboten Collectief dat zich al vanaf 2013 inspant om de rol van onze koopvaardij en marine in de Tweede Wereldoorlog uit te dragen. Centraal hierbij staat de hulp aan de in Nederland achtergebleven families van zeevarenden die tijdens de oorlog buitengaats verbleven en ingezet werden in de strijd tegen Duitsland, Italië en Japan. Om de families die zonder inkomsten zaten te ondersteunen, werden in het geheim de hulpfondsen Zeemanspot en Nationaal Steunfonds opgericht. Bijzondere initiatieven door moedige mensen die niet vergeten mogen worden. Het Helders Historische Reddingboten Collectief heeft daarom het initiatief genomen voor de oprichting van een gedenkteken nabij het Nationaal Koopvaardij Monument De Boeg in Rotterdam. Hiervoor is de Stichting gedenkteken Zeemanspot en Nationaal Steunfonds opgericht. Om de onthulling van dit gedenkteken te kunnen bijwonen, wordt de vaartocht van beide reddingboten naar Rotterdam gemaakt. Bijzonder is dat de reddingboot De Zeemanspot, vernoemd naar één van de hulpfondsen, in 1972 kon worden gebouwd dankzij een overgebleven batig saldo van het eerder opgeheven gelijknamige hulpfonds. In het voorgereddenverblijf aan boord van deze reddingboot is in 2021 een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de oprichters van beide hulpfondsen. De Dorus Rijkers en De Zeemanspot worden op 27 juli weer in Den Helder terugverwacht.

De motorreddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot van het Helders Historische Reddingboten Collectief op weg naar Rotterdam. (Foto: Paul Schaap)