Januari 2017

NAUTISCH NIEUWS, januari 2017


Drie museumschepen naar Teerenstra

In de maand januari zijn maar liefst drie schepen uit Museumhaven Willemsoord drooggezet bij straal- en schilderbedrijf Teerenstra. Met behulp van de speciale mobiele schepenlift zijn achtereenvolgens het postjacht Leprechaun, de viskotter Sparto (foto 1) en de zeilende vrachtvaarder Nordlys (foto 2) op het werfterrein geplaatst. Het zijn alle drie houten schepen waaraan aan het onderwaterschip onderhouds- en reparatiewerk dient te worden verricht. Op de Nordlys worden verder ook enkele spanten vervangen.

Opnieuw activiteit bij de Boerenverdrietsluis

Begin dit jaar is aannemer De Boer & De Groot Civiele Werken weer aan de slag gegaan met de renovatie van de Boerenverdrietsluis. Hiervoor zijn onder meer twee spudpontons met een kraan ingezet. De vaarweg is richting Natte Dok nog steeds gesperd.

Werk aan Boerenverdrietsteiger

In de tweede helft van januari is op de reparatiekade langs het Boerenverdriet hard gewerkt aan de constructie van een steiger (foto 1). Op de metalen constructie is door aannemer L. v.d. Wal dek- en wrijfhout aangebracht (foto 2). Plan is om de bovenbouw van de 32 meter lange steiger begin februari op de eerder geslagen buispalen te plaatsen. Dit project kan worden uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage uit het Waddenfonds.

Inrichting scheepstimmerwerf vordert gestaag

In de Medemblikkerloods is in januari weer de nodige voortgang geboekt. Met name de werkplaats (foto 1) krijgt steeds meer vorm. De machines staan op hun plaats en zijn al in gebruik. Ook de verlichting is aangelegd. Bij de ingang wordt gewerkt aan de aanleg van een urinoir, een toilet en wasbakken (foto 2). Zowel de grote als kleine werkplaatsen zijn ondertussen verhuurd. Ook dit project kan worden uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage uit het Waddenfonds.

Stoomsleper Noordzee beter zichtbaar

Nadat diverse stormen zich hadden uitgeleefd op de tent op het achterschip van de stoomsleper Noordzee die daardoor flinke schade had opgelopen, werd besloten de zijflappen definitief te verwijderen. Omdat hierdoor het achterschip veel beter zichtbaar is geworden, komt de schoonheid van deze sleper beter tot zijn recht.

Veel staalwerk op UK 53 Lola
In de maand januari is op de helling naast het Schipperscafé door Fieke de Baat veel werk verzet op, in en aan de Noordzeebotter UK 53 Lola. Naast een aantal spanten zijn ook diverse huidplaten (zie foto) vervangen. Eind januari stond de in 1932 gebouwde botter nog steeds op de helling en werd in het schip nog het nodige staalwerk verricht.

Lions-cheque voor zeil RD 28

Op de clubavond van de Lions Club Den Helder heeft president Arnold Verhoeks een cheque van 1.000 euro uitgereikt aan Theo Rijnten, voorzitter van de Stichting Helderse Botters. Het bedrag, door de Lions bijeengebracht met de verkoop van gebakken vis tijdens de 1e EOC-Traditionele Schepen Beurs, is bestemd voor een nieuw zeil (fok) voor de RD 28 Vrouwe Elisabeth. Deze botter maakt deel uit van de schepencollectie van Museumhaven Willemsoord. Op de foto van links naar rechts: Pierre Talloen, Arnolds Verhoeks en Theo Rijnten.

Museumhaven kort dichtgevroren

Medio januari had het zo hard gevroren dat de museumhaven geheel in het ijs zat. Dit resulteerde in mooie winterplaatjes, met name genomen vanuit de nieuwe bibliotheek in School 7.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld