7-4-2017 Scheepstimmerwerf Willemsoord officieel geopend

PERSBERICHT – 7 april 2017

DEN HELDER – Met de officiële opening van Scheepstimmerwerf Willemsoord heeft het nautisch kwartier op de voormalige marinewerf in Den Helder er weer een blikvanger bij. De openingshandeling is verricht door gedeputeerde Cees Loggen van de Provincie Noord-Holland en tevens lid van het bestuur van het Waddenfonds en Waddenfonds-directeur Dick Hamhuis. Dit is gebeurd middels het doorzagen van een lat, waarbij projectleider Anton Nieland assistentie heeft verleend.

Afgelopen tijd is met de financiële steun van het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland veel tot stand gebracht op het monumentale Willemsoordcomplex. Zo is de verdere restauratie aangepakt van diverse varende monumenten, waaronder de motorreddingboot Dorus Rijkers, het lichtschip Texel en het schroefstoomschip Bonaire. Daarnaast zijn verbeteringen aangebracht aan de helling op de museumhaven en de bewegwijzering over het gehele terrein.

Een heel ambitieus project dat is uitgevoerd, betrof de ombouw van de Medemblikkerloods tot scheepstimmerwerf, met een goed geoutilleerde houtwerkplaats, opslag- en restauratiefaciliteiten en een multifunctionele ruimte. Tal van vrijwilligers plus twee Syrische statushouders hebben zich hiervoor ingezet. Naast het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland hebben ook Woningstichting, Gemeente Den Helder, Willemsoord BV, de Stichting Zabawas en het Prins Bernhard Cultuurfonds dit project financieel gesteund. Scheepstimmerwerf Willemsoord is volgens Michiel Tegelberg, voorzitter van de Stichting Museumhaven Willemsoord, het kenniscentrum voor het op een professionele manier restaureren van houten vaartuigen als botters, aken, kwakken, kotters en sloepen. Eerder zijn hier al de botters RD 28 en HD 2 volledig gerestaureerd.

Een ander ambitieus project dat met financiële steun van het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland is gerealiseerd, betrof de aanleg van een 30 meter lange steiger als verlenging van de afbouw/restauratiekade langs het Boerenverdriet. Co-sponsoren waren Aannemingsbedrijf L. v.d. Wal en Zn, Stichting Helders Licht, Stichting Helderse Botters, Jachtservice Zwier en Willemsoord BV. Michiel Tegelberg: “Dankzij deze nieuwe steiger kunnen nu meer schepen tegelijk aan de afbouw/restauratiekade afmeren. Voorheen vormde dit in de winterperiode een probleem als de grote charterzeilschepen er voor onderhoud en reparatie wilden aanleggen.”

Tijdens de officiële opening, op vrijdag 7 april, heeft stadsdichter Marja Lely een zelfgeschreven gedicht voorgedragen over alle mooie ontwikkelingen op Museumhaven Willemsoord.

Foto:
V.l.n.r.: Projectleider Anton Nieland, gedeputeerde Cees Loggen en Waddenfonds-directeur Dick Hamhuis.
(Foto: Paul Schaap)