April 2017

NAUTISCH NIEUWS, april 2017


Officiële opening Scheepstimmerwerf Willemsoord

Op vrijdag 7 april hebben Cees Loggen (midden), gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en tevens lid van het bestuur van het Waddenfonds, en Waddenfonds-directeur Dick Hamhuis (rechts) onder leiding van projectleider Anton Nieland (links) de officiële opening verricht van Scheepstimmerwerf Willemsoord. Dit is onder grote belangstelling gebeurd in de Medemblikkerloods op de voormalige Rijkswerf Willemsoord middels het doorzagen van een plankje. De bouw van deze werf door onze vrijwilligers was mogelijk dankzij financiële steun van het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland.

Boerenverdrietsteiger in gebruik genomen

Na de opening van de Scheepstimmerwerf Willemsoord hebben gedeputeerde Cees Loggen (rechts) en Waddenfonds-directeur Dick Hamhuis ook de nieuwe Boerenverdrietsteiger officieel in bedrijf gesteld en hem hierna ook even persoonlijk uitgeprobeerd. Ook dit project is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland en het Waddenfonds, alsmede door Aannemingsbedrijf L. v.d. Wal en Zn, Stichting Helder Licht, Stichting Helderse Botters, Jachtservice Zwier en Willemsoord BV.

Morgenster trekt veel aandacht

De manifestatie op 7 april, georganiseerd ter gelegenheid van de officiële opening van de Scheepstimmerwerf Willemsoord, was ook bedoeld als officiële opening van het vaarseizoen. Bijzonder was de aankomst van de zeilbrik Morgenster die net een reis met trainees van de Koninklijke Marine had gemaakt. Het mooie weer deed de rest.

Frouke op de helling

Op woensdag 5 april is de tjalk Frouke van Ruurd Eijzinga en Froukje Blaauw op de helling drooggezet (foto 1) om een boegschroef te kunnen bevestigen (foto 2). Hiervoor is in het voorschip een tunnel gemaakt.
De Frouke kon zo als blikvanger fungeren tijdens de feestelijke manifestatie van 7 april. Twee dagen later is de tjalk weer te water gegaan.


De Zeemanspot naar Kazemattenmuseum

In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 april heeft de motorreddingboot De Zeemanspot met circa 100 belangstellenden rondvaarten gemaakt vanaf het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand op de Afsluitdijk. Na dit geslaagde weekend heeft de reddingboot op maandag nog dienst gedaan als opleidingsschip voor nieuwe vrijwilligers.

Ligplaatsenplan Sail Den Helder 2017 gereed

Voor het afmeren van meer dan 130 nautische monumenten die naar Sail Den Helder 2017 komen is door Dirk Bruin een ligplaatsenplan gemaakt. De aanleglocaties strekken zich uit over de volle lengte van de Flaneerkade, de kades rondom het werfcomplex en de kades en steigers aan en in het Natte Dok. Het plan is op zaterdag 15 april in het Schipperscafé gepresenteerd.

Wieringer aak op helling

Op 20 april is de ruim 100 jaar oude Wieringer aak WR 173 voor onderhoud aan de romp drooggezet op de helling van de museumhaven. Het bijna 12 meter lange vaartuig van De Vereniging Aak is in 1915 bij Scheepswerf Zwolsman in Workum als HD 77 gebouwd. Na vanaf 1926 als WR 173 te hebben gevaren, kwam de aak, na diverse wisselingen van eigenaar, in 1991 in handen van voornoemde vereniging. De WR 173 heeft in totaal zeven dagen op de helling gestaan.

Monumentale motorsleepboot op bezoek

In de laatste week van april is Museumhaven Willemsoord bezocht door de prachtig gerestaureerde motorsleepboot Brittannia. Deze bijna 16 meter lange sleepboot is in 1912 bij Scheepswerf ‘t Kromhout Wed. J.L. Ceuvel in Amsterdam van stapel gelopen. Het is een type Amsterdammertje dat jarenlang hand- en spandiensten heeft verricht in het Amsterdamse havengebied.

Eerste cursus vlettenbouw in scheepstimmerwerf

Meestertimmerman Bert van Baar heeft in de houtwerkplaats van de begin deze maand officieel geopende Scheepswerftimmerwerf Willemsoord al een eerste cursus vlettenbouw gegeven. Hiervoor is deze in de Medemblikkerloods ingerichte werkplaats uitermate geschikt. De cursussen op dit gebied worden gegeven onder de vlag van De Bootbouwschool van Bert van Baar.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld