Mei 2018

NAUTISCH NIEUWS, mei 2018


Mast Bonaire van ra’s voorzien

Op 8 mei is weer een belangrijke stap gezet in de restauratie van het in dok 1 staande schroefstoomschip Zr.Ms. Bonaire. Op die dag zijn met behulp van een grote mobiele telescoopkraan de vier ra’s met toebehoren in de voormast van dit monumentale marineschip geïnstalleerd. Letterlijk en figuurlijk is hiermee door een aantal specialisten op het gebied van het tuigen van zeilschepen een hoogstandje verricht.

Bijzondere schepen op de helling

De eerste twee weken van mei hebben vlak na elkaar twee nautische monumenten op de helling van Museumhaven Willemsoord drooggestaan. Als eerste de Waalschokker Wantij, een ruim 15 meter lang voormalig vissersvaartuig met 1920 als bouwjaar (foto 1). Gevolgd door de kraak Disponibel, een 25 meter lang voormalig vrachtschip uit 1902 (foto 2). Het onderwaterschip van beide vaartuigen is tijdens deze hellingbeurt opnieuw geconserveerd. Sinds de officiële ingebruikname was het respectievelijk het 49ste en 50ste schip dat op de helling werd drooggezet.


Rondleidingen weer van start

Onder de vlag van de Stichting Nautische Monumenten/Stichting Museumhaven Willemsoord zijn de rondleidingen over het Willemsoordcomplex weer van start gegaan. In de maanden april en mei hebben al diverse groepen, in totaal zo’n 100 belangstellenden, hiervan gebruik gemaakt. Tijdens de ongeveer twee uur durende rondleidingen wordt niet alleen de aandacht gevestigd op de monumentale gebouwen, maar ook op de prachtige nautische monumenten in Museumhaven Willemsoord.

Twee schepen tegelijk in dok 2

De al eerder in het monumentale dok 2 geplaatste Terschelling heeft op dinsdag 8 mei gezelschap gekregen van een ander betonningsvaartuig van de Vaarwegmakeringsdienst, de iets kleinere Nieuwediep. Gedurende de maand mei is door personeel van Damen Shipyards Den Helder aan beide schepen het nodige inspectie- reparatie- en onderhoudswerk uitgevoerd.

Nieuwe stoomketel voor Noordzee

Op dinsdag 15 mei is met behulp van een grote mobiele telescoopkraan bij Damen Shipyards Den Helder de nieuwe stoomketel in het ketelruim van de zeegaande stoomsleper Noordzee geïnstalleerd (foto 1). Eerder dit jaar was bij dezelfde werf al de oude, afgekeurde tweevuursgangsketel uit de sleper verwijderd. Voor het installeren van de nieuwe ketel heeft de Noordzee voor onderhoud en reparatie nog een tijdje op de helling van de Damen-werf drooggestaan (foto 2). De nieuwe ketel is voor plaatsing bij CAL Trading in Nieuwkoop eerst opgeknapt, aangepast, getest en geïsoleerd. De complete renovatie van deze unieke sleper is mogelijk met subsidiegelden van onder andere het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland

Sleepboot GAR ideaal voor verhalen schepen

De motorsleper GAR verleent regelmatig allerlei hand- en spandiensten als het gaat om het verhalen van schepen in en rond Museumhaven Willemsoord. Zo heeft sleper in april en mei diverse keren de stoomsleepboot Noordzee van en naar Damen Shipyards Den Helder verhaald. De GAR van Dirk Uitzetter is een typisch Amsterdamse sleper, die in 1921 in Leiden is gebouwd. De sleper heeft een 150 pk sterke Werkspoor motor en maakt deel uit van de collectie nautische monumenten van Museumhaven Willemsoord.

Nog meer schepen op helling

Ook in de tweede helft van mei is de belangstelling om schepen droog te zetten op de helling van de museumhaven onverminderd groot. Eerst is de Canutus, een in 1894 gebouwde Groninger zeetjalk, drooggezet, even later gevolgd door de steilsteven Rival, een in 1904 gebouwd vrachtschip met een lengte van 23 meter. Tijdens de hellingbeurten is onder andere het onderwaterschip opnieuw in de verf gezet.

Roeibootje geborgen bij helling

Met behulp van de eigen heftruck is op zaterdag 19 mei vlak naast de helling een klein roeibootje geborgen waarvan ooit gebruik is gemaakt tijdens het uitvoeren van onderhoudswerk aan de in de museumhaven afgemeerde botters. Volgens Ruurd Eijzinga (links op foto) is het de bedoeling om het vaartuigje weer op te knappen.

Y 8122 naar Dordt in Stoom

Onze prachtig gerestaureerde stoomsleepboot Y 8122 heeft van 25 t/m 27 mei opnieuw deelgenomen aan het omvangrijkste stoomevenement van Europa. Dordt in Stoom stond dit jaar in het teken van het 100-jarig bestaan van Rederij Muller die al 33 jaar als sponsor optreedt. Al met al is de Y 8122 een week onderweg geweest om op dinsdag 29 mei weer in Museumhaven Willemsoord terug te keren.
Foto: Stichting Dordt in Stoom ©

Boerenverdrietsluis wordt schutsluis

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben op 29 mei besloten dat naast de Koopvaardersschutsluis ook de Boerenverdrietsluis op het Willemsoordcomplex wordt aangepast. Dit om de bereikbaarheid van Den Helder voor de scheepvaart te garanderen. Dit houdt onder andere in dat de Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd van een keersluis naar een schutsluis met een lengte van 92 meter, inclusief een stel extra sluisdeuren op 40 meter. Hiervoor zal de verwachte bouwtijd circa negen maanden bedragen. Als de Boerenverdrietsluis is aangepast, wordt de Koopvaardersschutsluis gerenoveerd en verlengd tot 115 meter.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld