November 2018

NAUTISCH NIEUWS, november 2018


Noordzeebotter weer terug in museumhaven

De Jonge Albert is na maanden van afwezigheid weer teruggekeerd naar haar ligplaats in het Werfkanaal. Na een uitgebreide opknapbeurt heeft de botter bij een brand inwendig veel schade opgelopen. Om deze reden heeft eigenaar Pieter Brons besloten het 17 meter lange vaartuig te koop te zetten.

Lions op bezoek

Op 1 november heeft de Lions Club Den Helder met circa 25 leden een bijeenkomst gehouden in het Schipperscafé. Na een welkomstwoord van voorzitter Michiel Tegelberg van Stichting Museumhaven Willemsoord heeft penningmeester Gerard Hellings van de Stichting Nautische Monumenten een presentatie gegeven over de wijze waarop de toegekende Waddenfondsgelden op de museumhaven zijn besteed. Hierna zijn de Lions bijgepraat over de jongste ontwikkelingen in de museumhaven. Gesproken is onder andere over de Helderse botters, de scheepstimmerwerf, de Traditionele Schepen Beurs, het schroefstoomschip Bonaire en de stoomsleepboot Noordzee. De voorzitter van de Lions Club heeft op zijn beurt aan de Stichting Museumhaven Willemsoord een cheque van 500 euro uitgereikt.

Donaties op najaarsbijeenkomst

Op vrijdag 2 november heeft Paul Schaap, bestuurslid van de Stichting Stoomsleepboot Noordzee, tijdens de drukbezochte najaarsbijeenkomst in het Schipperscafé twee cheques in ontvangst mogen nemen. De eerste van 1000 euro is hem overhandigd door Rob Piersma van de Stichting Helder Licht (foto 1) en de tweede van 2100 euro in de vorm van een taart door de heren Mark de Niet en Tom Pedrolie van NH1816 Verzekeringen (foto 2). Het geld is bestemd voor de restauratie van de stoomsleepboot Noordzee.
Foto’s: Rob v.d. Geer ©

Tres Hombres weer oceaan over

Na een intensieve voorbereidingsperiode in Museumhaven Willemsoord is de zeilende handelsvaarder Tres Hombres van Fairtransport Shipping op zondag 4 november weer uit Den Helder vertrokken. Assistentie bij het uitvaren is verleend door de motorsleper GAR. Het is voor de Tres Hombres de 11e transatlantische oversteek, die wordt gemaakt onder commando van kapitein Remi Lavergne.

Burgemeester van Jouw Noordzee opent beurs

De derde editie van de Traditionele Schepen Beurs is officieel geopend door de eerste Burgemeester van Jouw Noordzee, Marieken Betsema. De beurs telde dit jaar 80 standhouders en werd door circa 3000 mensen bezocht. Verder lagen in de museumhaven ruim 50 traditionele schepen afgemeerd, waaronder de koftjalk Tromp, de stoomsleepboot Hugo en Wieringer aken. Op de helling stond de dektjalk Pollux. Naast de beurs werden ook het Reddingmuseum, het Marinemuseum, het lichtschip Texel en de stoomsleepboot Noordzee goed bezocht. De vierde editie wordt volgend jaar van 8 t/m 10 november gehouden.


Pollux op helling

Op donderdag 8 november is de 23 meter lange en 5 meter brede dektjalk Pollux van Serge Lammerts op de helling van Museumhaven Willemsoord gezet. De eigenaar van het vaartuig heeft het nodige onderhouds- en reparatiewerk uitgevoerd en het onderwaterschip opnieuw geconserveerd. Met name tijdens de Traditionele Schepen Beurs trok de Pollux veel belangstelling. Het was dit jaar het 21-ste schip dat gebruik maakte van de hellingfaciliteit. Op dinsdag 20 november is de Pollux weer te water gegaan..

Samen sterk op beurs

Met een grote beursstand bij de ingang van de Traditionele Schepen Beurs heeft een achttal aangeslotenen van de Stichting Museumhaven Willemsoord zich gezamenlijk gepresenteerd in een door Pascal Riksman van Pride at Work ontworpen en gebouwde stand. Naast de Stichting Museumhaven Willemsoord/Stichting Nautische Monumenten waren in deze 60 vierkante meter grote stand vertegenwoordigd de motorreddingboten Dorus Rijkers/De Zeemanspot, het lichtschip Texel, de stoomsleepboot Noordzee, de mijnenveger Hoogeveen, het schroefstoomschip Zr.Ms. Bonaire, de sleepboten Y 8122/Dombo Y 8017, alsmede Fairtransport Shipping en Windfinder.

Uitbreiding machinepark mechanische werkplaats

Medio november is door de Stichting Nautische Monumenten een gebruikte, maar nog in een goede staat verkerende plasmasnijmachine aangeschaft. Volgens meesterlasser Peter Jonas kan hiermee door maximaal 22 millimeter dik staal worden gesneden. De nieuwe aankoop is toegevoegd aan het machinepark van de mechanische werkplaats van Museumhaven Willemsoord.

Oude marinesleepboot op drift

Doordat onverlaten in de nacht van 16 op 17 november de trossen van de aan de Flaneerkade afgemeerde ex-marinesleepboot Y 8039 Dommel hadden losgegooid, verdaagde het vaartuig in de museumhaven. Uiteindelijk liep de sleper vast op de helling naast het Schipperscafé. Nadat de inmiddels gewaarschuwde eigenaar de hoofdmotor van de sleper had gestart, kon deze worden teruggevaren naar haar afmeerplek. De Havendienst stelt een onderzoek naar het voorval in.

Tjalk Dankbaarheid op helling

Na een schadevaring maakte de tjalk Dankbaarheid van Dirk Bruin op 20 november water in het voorschip. Pompen moesten ervoor zorgen dat het schip niet zou zinken. Ondanks de harde wind lukte het om snel de dektjalk Pollux van de helling te water te laten en de Dankbaarheid, met assistentie van de sleepboot Jutter, op de helling te krijgen.

Veel belangstelling voor intocht Sint

Op zaterdag 17 november trok de intocht van Sinterklaas in Museumhaven Willemsoord veel belangstelling. Samen met de reddingboten Insulinde, Prins Hendrik, Tjerck Hiddes, Johan de Wit en Javazee, alle bemand door Pieten, kwam de Sint aan boord van de stoomsleepboot Spanje de museumhaven binnenvaren. Dit onder luid gejuich en gezang van de vele kinderen die op de diverse kades de komst van de goedheiligman met kloppend hart hadden afgewacht.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld