Juli 2019

NAUTISCH NIEUWS, juli 2019


Lichtschip Texel naar marinewerf
Met de sleepboten Balgzand en Jutter is het lichtschip Texel op dinsdag 2 juli van Museumhaven Willemsoord verhaald naar de marinewerf op de Buitenhaven (foto). Hier is het monumentale vaartuig met behulp van de schepenlift drooggezet voor inspectie, onderhoud en reparatie. Werkzaamheden die in de daaropvolgende weken zijn uitgevoerd betreffen onder andere huiddiktemetingen, tankinspecties, conserveren onderwaterschip, overhalen buitenboordafsluiters, schilderen bovenwaterschip en reparatiewerk aan bolders en sloependek. Op maandag 29 juli is het lichtschip weer te water gelaten en naar steiger 4 op Harssens verhaald.


Zilveren jubileum Tonijn

Op 6 juli was het precies 25 jaar geleden dat de naast het Marinemuseum opgestelde onderzeeboot Tonijn officieel werd geopend. Ter gelegenheid hiervan werden op 6 en 7 juli allerlei activiteiten op en rond de onderzeeboot georganiseerd. Verder waren aan boord oud-opvarenden aanwezig om desgewenst tekst en uitleg te geven. De in 1966 gebouwde Tonijn is de absolute blikvanger van het Marinemuseum. De onderzeeboot, een zogeheten driecilinder, is van 1966 tot 1991 in actieve dienst geweest.

Spetterende Botterrace op Marsdiep
De dit jaar voor de tiende keer door de Stichting Helderse Botters georganiseerde Botterrace is een groot succes geworden. Tijdens een enerverende zeilwedstrijd moest twee keer het Marsdiep worden overgestoken (foto 1). Dit vergde door de steeds sterker wordende ebstroom de nodige kennis en behendigheid van de betrokken schippers. Aan de wedstrijd namen botters, aken, een blazer en een jol deel. Na twee uur en 53 seconden kwam de lemsteraak WON 119 (foto 2) uit Wonseradeel als eerste over de finish. Gevolgd door de Wieringer aak WR 48 uit Den Oever en de Staverse jol ST 16 uit Stavoren die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

Dutch Wooden Boat Festival een succes
Het op 5, 6 en 7 juli op het Willemsoordcomplex gehouden Dutch Wooden Boat Festival is een groot succes geworden. Het evenement, dat was gekoppeld aan de op de zaterdag en zondag gehouden Jutterhavendagen, mocht duizenden bezoekers verwelkomen. Zowel in de museumhaven (foto 1) als in de monumentale mastenloods (foto 2) was een keur aan bijzondere houten boten te bewonderen. Festivalorganisator Bert van Baar kreeg zoveel positieve reacties dat is besloten om volgend jaar wederom een houtenbootfestival te organiseren. Ook dan weer in combinatie met de Jutterhavendagen.

Ook Scheepstimmerwerf druk bezocht

Tijdens het eerste Dutch Wooden Boat Festival mocht ook de Medemblikkerloods zich in een warme belangstelling verheugen. In deze loods, waarin ook de Bootbouwschool van Bert van Baar is gevestigd, stonden diverse houten boten opgesteld (foto 1). Hiervan waren enkele nog in aanbouw en waar nodig werd de bezoekers nadere uitleg gegeven (foto 2).


Leprechaun op de helling

Van 3 tot 10 juli heeft het voormalige Deense postjacht Leprechaun drooggestaan op de helling van Museumhaven Willemsoord. Het meer dan 100 jaar oude vaartuig, eigendom van Jorne Langelaan, was dit jaar het zesde schip dat voor inspectie en onderhoud van het onderwaterschip op de helling werd gezet. De Leprechaun is slechts 9 meter lang en 3,30 meter breed en heeft een diepgang van 1,60 meter.

Renovatie Boerenverdrietsluis afgerond

Op donderdag 11 juli is kort stilgestaan bij de officiële afronding van de renovatie van de Boerenverdrietsluis (foto 1). Hierbij waren aanwezig Willemsoord-directeur Hans Broekmeulen en wethouder Heleen Keur. De daaropvolgende dagen werd in het Boerenverdriet met een kraanschip nog stevig gebaggerd. Het hierbij opgediepte slib werd gestort in de put van de museumhaven achter Theater De Kampanje (foto 2). Tevens is de stalen damwand uit het Boerenverdriet verwijderd.

Helderse reddingboten naar Zierikzee

De reddingboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot van het Helders Historisch Reddingboten Collectief gaan in augustus een promotietocht maken van Den Helder naar Zierikzee. In deze Zeeuwse stad zullen tijdens de Havendagen promotieactiviteiten voor de KNRM worden ontplooid. Zowel de heen- als terugreis is opgedeeld in vier etappes, waarbij per etappe tegen betaling 12 passagiers per boot kunnen meevaren. Aanmelden via mrbdorusrijkers.nl/vaartochten.


Schepen terug naar Marinemuseum

Omdat alles meer tijd in beslag nam dan verwacht, kon de renovatie van de kade achter het Marinemuseum deze maand pas worden afgerond. Medio juli mochten de het ramschip Schorpioen en de mijnenjager Abraham Crijnssen weer op hun vertrouwde plek achterin het bassin afmeren. Daar zijn ze inmiddels weer opengesteld voor publiek.


Tres Hombres terug in museumhaven

Na een afwezigheid van bijna negen maanden is de zeilende handelsvaarder Tres Hombres op vrijdag 26 juli teruggekeerd in Museumhaven Willemsoord. Assistentie bij het binnenlopen van de haven werd verleend door de sleepboot GAR. Op zondag 4 november 2018 was het vaartuig uit Den Helder vertrokken om voor de elfde keer de oversteek naar het Caraïbisch gebied te maken. De komende tijd zal, ter voorbereiding op de volgende reis, het nodige onderhoudswerk aan het zeilschip worden uitgevoerd.
Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld