December 2020

NAUTISCH NIEUWS, december 2020


Museumhaven weer prachtig verlicht
Het is inmiddels bijna een traditie geworden dat in de donkere dagen van december de museumhaven volop in de lichtjes staat. Ook dit jaar zijn bijna alle museumschepen feestelijk verlicht. Foto’s hiervan hebben zelfs het nieuws gehaald en menige inwoner van Den Helder is persoonlijk een kijkje komen nemen. Dank aan de scheepseigenaren die hier weer hun best voor hebben gedaan.

Uitbreiding collectie gereedschappen
Dankzij het grote netwerk van havenmeester Dirk Bruin lukt het hem regelmatig om bijzondere gereedschappen op de kop te tikken die vervolgens worden ingezet in de mechanische werkplaats. Na eerder al een smeedvuur met afvoerinstallatie te hebben bemachtigd, zijn de afgelopen tijd aan de collectie toegevoegd twee hydraulische persen (10/50 ton), waarvan één op de foto getoond, hydraulische pullytrekkers (4/40 ton), een drijfriemen schuurmachine met lijmset, rollen met vlakke riemen, stopbuspakkingen, vetspuiten, een mobiele verhaalkop, een smeedhamer, een antieke schuurband en een freesbank. Al deze gereedschappen zijn nog zeer goed te gebruiken bij het restaureren en repareren van nautische monumenten.

Coronasubsidie voor museumhaven
Om de financiële impact van de coronacrisis bij stichtingen die zijn aangesloten bij de Stichting Museumhaven Willemsoord te verzachten, hebben de Gemeente Den Helder en de Provincie Noord-Holland een subsidie van 32.000 euro beschikbaar gesteld. De gemeente draagt hieraan een derde bij en de provincie tweederde. De subsidie is voor het mislopen van inkomsten door het afgelasten van vaartochten en evenementen. Door de toekenning van de subsidie wordt het omvallen voorkomen van stichtingen die zich bezighouden met het in stand houden van nautische monumenten.


Lichtfestijn op sluisdeurenpodium
Het project Helder Licht in de Haven 2020 heeft ook geresulteerd in het oprichten van een feestboom met keuveltjes op het sluisdeurenpodium naast dok 2. De eerder in gebouw 66 door basisscholieren gemaakte keuveltjes werden op vrijdag 11 december door Napoleon in ontvangst genomen, waarbij hij de kinderen voor hun deelname een oorkonde uitreikte (foto). Verder stonden de gehele maand in het Nautisch Kwartier door leerlingen van Scholen aan Zee gemaakte verlichte ornamenten opgesteld en waren voor de ramen van gebouw 66 projecties van door hen gemaakte houtskooltekeningen te zien. Het lichtfestijn was mogelijk dankzij donaties van diverse Helderse bedrijven.Foto: Peter van Aalst ©

Leerlingen restaureren koolvlet
De samenwerking met diverse scholen en opleidingsinstituten verloopt zo goed dat er steeds weer nieuwe projecten op stapel kunnen worden gezet. Het volgende project betreft de restauratie van een transportvlet voor kool met de naam Gaat Nooit Verloren III. Om deze vlet, die er nu nog uitziet of dit wel zal gaan gebeuren, te behouden voor het nageslacht, zal een restauratieplan worden opgezet dat vervolgens door leerlingen zal worden uitgevoerd. Hiervoor is het nodige klinkwerk vereist, zodat de leerlingen ook in aanraking komen met een traditioneel handwerk.Foto: Ruurd Eijzinga ©


Opduwerbakje aan gevel Schipperscafé
Om meer vrienden ofwel opduwers voor de museumhaven te werven, is aan de voorgevel van het Schipperscafé een bord bevestigd, met daarop een metalen bakje met aanmeldingsformulieren. Het opvallende bord is ontworpen door bestuurslid Pierre Talloen, in samenwerking met Slot Reclame die het verder heeft uitgewerkt en gemaakt.

Morwenna weer terug in museumhaven
De restauratie van de cornish logger Morwenna krijgt steeds meer vorm. Nadat eerst maandenlang in de Medemblikkerloods aan het geheel uit hout vervaardigde vaartuig is gewerkt, is het naar de werf van straal- en schilderbedrijf Teerenstra verplaatst. Hier is het resterende deel van het houtwerk uitgevoerd. Na daar weer te water zijn gelaten, is de Morwenna op eigen kiel naar de museumhaven teruggekeerd. Hier zal de restauratie worden voortgezet.

Het blijft dringen aan afbouwkade
Zeker nu de grote zeilschepen voor hun winteronderhoudsperiode naar de museumhaven zijn teruggekeerd, blijft het dringen aan de afbouw- c.q. restauratiekade. Niet te vermijden is dan ook dat diverse schepen, waaronder De Jonge Albert (foto), tijdelijk naar een ligplaats elders in de haven moeten verkassen. Om het kadegebruik nog beter te regelen, is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze beoordeelt van het betrokken vaartuig eerst het ingediende restauratieplan alvorens een ligplaats aan de kade toe te kennen. Dit laatste geldt ook voor nieuwe schepen die in de museumhaven zullen worden toegelaten.Foto: Ruurd Eijzinga ©

Weer veel schepen op helling
Na een heel druk 2019, toen in totaal 20 nautische monumenten op de helling hebben gestaan, is de teller in 2020 op vijftien blijven steken. Hiervoor was het gemiddelde tien schepen per jaar. In 2020 zijn onder andere diverse tjalken en aken, een klipper, een kotter en een schokker drooggezet. In de tweede helft van december heeft ter afsluiting van het jaar een dekschuit op de helling gestaan. Dit laatste is sinds de ingebruikname met bijna 90 schepen gebeurd.

 

Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld