Februari 2021

NAUTISCH NIEUWS, februari 2021

Museumhaven in het ijs
Na een aantal dagen strenge vorst had zich een mooie ijslaag gevormd in onze museumhaven. Iets dat tegenwoordig niet meer zo vaak voorkomt. Wel levert dat altijd mooie plaatjes op.
Foto: Ruurd Eijzinga ©

Werken in coronatijd
Ondanks alle beperkende coronamaatregelen wordt in de museumhaven met inachtneming van de regels, maar wel in een iets lager tempo, gewoon doorgegaan met het restaureren en onderhouden van nautische monumenten. Op de foto wordt door Dirk Bruin (rechts) en Nan Langendoen in de mechanische werkplaats op de draaibank gewerkt aan een onderdeel van de pomp van de tjalk Dankbaarheid.

Voorpagina-boek-lichtschip

Lichtschip in het zonnetje
In zowel de Helderse als Schager Courant is deze maand een groot artikel verschenen over het lichtschip Texel. Verdeeld over twee pagina’s en aangekleed met mooie foto’s is uitgebreid aandacht besteed aan het door Mathijs Deen uit Amsterdam geschreven boekwerkje ‘Het Lichtschip’. In het artikel vertelt de schrijver onder andere over de inhoud van het boek en de wijze waarop het tot stand is gekomen. ‘Het Lichtschip’ wordt uitgegeven door Thomas Rap. ISBN 9789400406605. Prijs 17,95 euro.

Varen met scholieren
Harry Muter, kapitein/eigenaar van de zeilbrik Morgenster, wil vanuit Den Helder vaartochten gaan organiseren met middelbare scholieren. Mogelijk al vanaf april dit jaar. Het is de bedoeling dit initiatief de komende jaren uit te bouwen tot een jaarlijks terugkerend gebeuren. In andere havens, waaronder het Duitse Wilhelmshaven, gebeurt dit al. Daar wordt elk jaar met jongeren om de Jade Weser Port Cup gezeild. Volgens Harry Muter hebben niet alleen scholieren maar ook maritieme bedrijven, met het oog op het werven van mogelijke toekomstige werknemers, baat bij het houden van een dergelijk evenement.

Bert van Baar terug uit Costa Rica
Rond de jaarwisseling heeft Bert van Baar als leraar bootbouw aan de westkust van Costa Rica deelgenomen aan de bouw van een driemast houten vrachtschip (foto 1). Daar wordt door een grote groep jongeren (foto 2 – met Bert van Baar geheel rechts) uit diverse landen hard gewerkt aan het bouwproject. Het zeilschip gaat vanaf 2022 op een klimaatvriendelijke manier, dus zonder uitstoot van schadelijke stoffen, streekproducten als koffie vanuit Costa Rica naar de Verenigde Staten vervoeren.

Foto’s aangeleverd door Bert van Baar ©

Foto 1
Foto 2

Stuivertje wisselen op helling
Op zaterdag 20 februari heeft de 28 meter lange klipperaak Hollandia van David Drent en Canan Babyigit op de helling plaats gemaakt voor de Groninger zeetjalk Canutus (foto 1) van Anne Dekinga en Anita Koolhaas. Dit is het 90-ste schip dat sinds de ingebruikname van de helling hierop is drooggezet. Lang zou de Canatus niet op blijven staan, want nadat het onderwaterschip opnieuw in de verf was gezet, werd stuivertje gewisseld met de klipper Emanuel (foto 2) van dezelfde eigenaren.

Foto 1
Foto 2
Foto: Pierre Talloen ©

Boerenverdriet even vaarweg
Door een onverwachte stremming van de Koopvaardersschutsluis moest de scheepvaart omvaren via de alternatieve route door het Boerenverdriet en de Zeedoksluis. Hiervoor moest in het Boerenverdriet de brug en de pas gerestaureerde keersluis worden geopend. Gespot werden de catamaran Manye (foto) en het onderzoeksvaartuig Hydrograaf H8021, die allebei buitengaats een proeftocht hadden gemaakt.

 

Razende Bol van roer voorzien
De heftruck moest eraan te pas komen om het opgeknapte roer van de tjalk Razende Bol van Laura Zijlmans en Hessel Visser te kunnen terugplaatsen. Een nauwkeurig klusje dat dankzij een speciale hijsvoorziening voorop de heftruck goed kon worden uitgevoerd.

Foto: Rob v.d. Geer ©

Ankerlier Noordzee aangepakt
Op het voorschip van de stoomsleepboot Noordzee is eind februari een tent geplaatst. Deze tijdelijke overkapping is nodig om onafhankelijk van het weer de ankerlier te kunnen opknappen. Naast het vervangen van een lager zal de lier een schilderbeurt krijgen.

Foto’s: PAS Publicaties ©, tenzij anders vermeld