Maart 2022

NAUTISCH NIEUWS, maart 2022

Dageraad onder handen genomen
Op 5 maart is er weer een monumentale tjalk op de helling van Museumhaven Willemsoord gezet. Deze keer was het de beurt aan de 25 meter lange tjalk Dageraad. Op de helling is de romp van dit in 1896 gebouwde schip grondig ontdaan van aangroei en opnieuw geconserveerd. Ook zijn enkele reparaties uitgevoerd. Op maandag 14 maart is de de Dageraad weer te water gegaan.

Verlicht kunstwerk Dreams by the Sea
Van 7 tot en met 27 maart is in het centrum van Den Helder alsnog de Kunstlichtroute uitgezet. Tijdens deze manifestatie stond op de helling van de museumhaven een mooi aangelicht kunstwerk. Dit was vervaardigd door leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs die het de naam Dreams by the Sea hadden gegeven. Het kunstwerk kwam tot stand onder de bezielende leiding van de kunstenaars Femke Kempkes en Machteld Aardse en de leermeesters Peter Jonas en Jan Glazema. Sjaak Mooij nam het aanlichten ervan voor zijn rekening.

Ook gebouwen prachtig aangelicht
Tijdens de Kunstlichtroute waren op het Willemsoordcomplex ook diverse monumentale gebouwen prachtig aangelicht. Hieronder het grote pompgebouw (foto 1) bij de ingang en de voormalige ketelmakerij (foto 2) aan de zuidkant van het complex. In laatstgenoemd gebouw is theater De Kampanje gevestigd.

Foto 1
Foto 2

Manifest over toekomst museumhaven
In het Schipperscafé is op dinsdagmiddag 8 maart een manifest ondertekend door burgemeester Jan de Boer van Den Helder en voorzitter Michiel Tegelberg van de Stichting Museumhaven Willemsoord. Met dit manifest maken de gemeente en de museumhaven duidelijk dat het maritieme karakter van Willemsoord gewaarborgd blijft voor de toekomst en dat de komst van het stadhuis het werken in de museumhaven niet in de weg zal staan.

Aan het werk met leerlingen
Steeds vaker wordt op de museumhaven met leerlingen uit het  basis- en voortgezet onderwijs gewerkt aan de bouw van houten vaartuigen. Zo schaakte onze fotograaf op donderdag 10 maart leermeester Jan Glazema die achter de Medemblikkerloods samen met enkele enthousiaste jongeren druk bezig was met de afbouw van een zeilbootje. Hiervan zijn er vier door leerlingen gebouwd en binnenkort zal hen ook worden geleerd met deze bootjes te gaan zeilen.

Foto: Sjaak Vrieling ©

Nico Nap bezoekt zijn lichtschip 
Ondanks zijn ernstige ziekte heeft vrijwilliger Nico Nap samen met zijn echtgenote op donderdag 10 maart een bezoek gebracht aan lichtschip Texel. Nico is al vanaf beginjaren negentig als vrijwilliger betrokken bij de instandhouding van de Texel. En daarvoor heeft hij in de operationele fase van het lichtschip regelmatig beroepsmatig als machinist aan boord gewerkt. Nico verblijft al enige tijd in het Helderse hospice. Dankzij de medewerking van de Stichting Ambulancewens is Nico en zijn echtgenote nog een fijne ochtend aan boord bezorgd.

Wieringer aak op helling
Op zaterdagmorgen 19 maart is de 107 jaar oude Wieringer aak WR173 Twee Gebroeders (ex HD-77) drooggezet op de helling naast het Schipperscafé. Hierna zijn de vrijwilligers van de Vereniging Wieringer Aak direct gestart met het schoonspuiten van de houten romp. Verder is de romp geïnspecteerd en opnieuw geconserveerd en zijn enkele reparaties uitgevoerd. Op de laatste dag van de maand is de WR173 weer te water gelaten en teruggevaren naar de historische hoek in de haven van Den Oever.

Foto: Nan Langendoen ©

Machinekamerkap Dombo weer als nieuw
De afgelopen weken is in de mechanische werkplaats de eerder van boord getakelde machinekamerkap van de motorsleepboot Dombo Y8017 grondig onder handen genomen. Volledig opgeknapt en geconserveerd hebben vrijwilligers van de Stichting Y8122 de kap met toebehoren later weer aan boord geïnstalleerd.

Noordzee weer goed te zien
In de laatste week van maart zijn de zijkanten van de tent die het achterschip van de stoomsleepboot Noordzee moeten beschermen tegen strenge weersinvloeden weer verwijderd en in de Medemblikkerloods in speciale kokers opgeslagen. Omdat in de winterperiode diverse onderdelen zijn opgeknapt, ligt de  100 jaar oude stoomsleepboot er weer spic en span bij op haar prominente ligplek voor restaurant Stoom.

Foto: Laurens Gankema ©

Asverstrooiingen weer meer in trek
De belangstelling voor asverstrooiingen met onze museale schepen is de afgelopen weken weer aardig toegenomen. En dan zowel vanuit Den Helder als Oudeschild op Texel. Het zijn met name de motorsleepboot Dombo Y8017 en de motorreddingboot Dorus Rijkers (foto) die voor dergelijke bijzondere vaartochten met nabestaanden worden gevraagd.                                          

Foto’s: Paul Schaap ©, tenzij anders vermeld