Augustus 2021

NAUTISCH NIEUWS, augustus 2021

Noordzee weer onder stoom
In de eerste week van augustus is de sleepboot Noordzee voor een tweede proeftocht naar Medemblik weer onder stoom gebracht. Daar is op 7 en 8 augustus deelgenomen aan het door het Nederlands Stoommachinemuseum georganiseerde stoomsloepenweekend. Op beide dagen zijn vaartochten met passagiers gemaakt. Tevens is geoefend om de vaarbemanning vertrouwd te maken met de eigenschappen van deze prachtig gerestaureerde stoomsleper, die 1922 als bouwjaar heeft.

Stoomsleepboot Adelaar op bezoek

Samen met de stoomsleepboot Noordzee is op maandag 9 augustus, via de Koopvaardersschutsluis (foto 1), de stoomsleper Adelaar vanuit Medemblik in Museumhaven Willemsoord aangekomen. Terwijl de Noordzee haar vertrouwde ligplaats bij restaurant Stoom opzocht, kreeg de Adelaar een mooie afmeerplek toegewezen aan de Flaneerkade tegenover theater De Kampanje (foto 2). De in 1925 gebouwde Adelaar trok op deze plek de nodige aandacht voordat de stoomsleper enkele dagen later weer naar haar thuishaven Beverwijk vertrok.

Adelaar - foto 1
Foto 1
Adelaar foto 2 - Foto Laura
Foto 2: Laura Zijlmans ©
Reddingboot Hilda in museumhaven
De toch al zeer uitgebreide collectie reddingboten in Museumhaven Willemsoord kon medio augustus tijdelijk met een bijzonder bezoekexemplaar worden uitgebreid. Dit betrof de ruim 14 meter lange Hilda die in 1922 van stapel was gelopen bij de werf van de Gebr. Niestern in Delfzijl. Hierna zou de reddingboot 53 jaar lang voor de NZHRM in zowel de Eemsmond als Lemmer stationsdiensten verlenen. Met de Hilda werden in totaal 540 mensen gered.
Patrouilleboot Geep op de helling
Op 16 augustus werd de 15,30 meter lange patrouilleboot Geep voor onderhoud en reparatie drooggezet op de helling. Het was de tweede keer dat de eigenaren van de sleper gebruik maakten van de faciliteiten van Museumhaven Willemsoord. De eerste keer gebeurde dit in juni 2018. De Geep, in 1921 gebouwd op de werf ’t Hondsbosch in Alkmaar, deed jarenlang in het grote rivierengebied als patrouillevaartuig dienst voor de Politie te water. Daarnaast werd het vaartuig geregeld als peilboot ingezet. Nu is Goes in Zeeland de thuishaven van de Geep.
Hercules even op andere ligplaats
De robuuste motorsleepboot Hercules van eigenaar Joost Weij had deze maand korte tijd een alternatieve ligplaats aan de oude dukdalven voor theater De Kampanje. Dit leverde best een indrukwekkend plaatje op. De eigenaar van de sleepboot kon de Hercules die dagen alleen met een roeibootje bereiken. Inmiddels ligt de 70 jaar oude sleper weer op haar vertrouwde plek aan de Flaneerkade.
Foto: Ruurd Eijzinga ©

Mast tjalk Voorwaarts gehaald

Met behulp van de heftruck kon op zaterdag 28 augustus aan de afbouwkade de mast van de tjalk Voorwaarts worden gehaald. Vervolgens werd de mast naar de Medemblikkerloods getransporteerd, waar hij tot de juiste lengte zou worden ingekort. Hiermee zal de Voorwaarts, die in 1906 van stapel liep, weer haar vertrouwde silhouet terugkrijgen. De 21 meter lange en 4,8 meter brede tjalk was jarenlang in de chartervaart actief. Sindskort heeft de tjalk een Helderse eigenaar.

Foto: Ruurd Eijzinga ©
Nieuwe zeilvlet te water
Eind deze maand is in de museumhaven een prachtige houten zeilvlet te water gelaten. De vlet was op stapel gezet door leerlingen van de Bootbouwschool en werd door Gijs Sluik in de Medemblikkerloods verder afgebouwd en getuigd. Samen met zijn zus Jet Sluik kon hierna in de Koopvaardersbinnenhaven uitvoerig worden proefgevaren (foto). De bouw van deze prachtige zeilvlet is één van de vele bijzondere projecten die in de Medemblikkerloods zijn of nog worden uitgevoerd en waarmee oude ambachten in stand worden gehouden.
Vernieuwde bankjes een succes
Van de twee voor het Schipperscafé teruggeplaatste zitbankjes, die door Bert van Baar in de Medemblikkerloods zijn opgeknapt, wordt weer druk gebruik gemaakt. Voor de foto poseren twee toeristen uit België die regelmatig een bezoek brengen aan het Nautisch Kwartier op het Willemsoordcomplex.

Foto’s: Paul Schaap ©, tenzij anders vermeld